Stoletje elektrike na Gorenjskem

Naklo – srce gorenjske elektrike

26. januarja sta v Gostilnici Kresnik, docent, dr. Drago Papler in inž. Anton Koselj, vodja hidroelektrarne Moste, predstavila novo knjigo z naslovom 100 let Kranjske deželne elektrarne Završnica. Po predstavitvi je dr. Drago Papler s predavanjem obeležil še devetdesetletnico prihoda elektrike v Naklo.

Doc. dr. Papler v knjigi predstavi razvoj hidroelektrarn in elektroenergetskega omrežja. Opiše gradnjo in delovanje prve državne hidroelektrarne Završnica. Knjigo zaključi s hidroelektrarno Završnica, kot tehniškim spomenikom, ki je postala po zaključku obratovanja leta 2005. V knjigi je predstavljena tudi širitev elektroenergetskega omrežja hidroelektrarne Završnica in povezovanje v slovensko elektroenergetsko omrežje.

Doc dr. Papler se je s predavanjem Naklo – srce gorenjske elektrike, spomnil prihoda elektrike v Naklo. Nežka Črnilec, po domače Repnekova je v svoj dnevnik zapisala: »V Naklem smo dobili elektriko 6. 12. 1924.«

Župnijska cerkev sv. Petra je dobila električno luč novembra 1927.

Tudi pisateljica Mimi Malenšek, doma na Gradišarjevi domačiji v Dolenji vasi v Podbrezjah je pripovedovala: »Elektriko smo v Podbrezje dobili za Miklavža leta 1924.«

Okroglo je elektriko dobilo leta 1929.

Prvo razdelilno transformatorsko postajo so Kranjske deželne elektrarne zgradile leta 1937 na Polici. Tam je bil, kot stikalec zaposlen smučarski skakalec Albin Novšak. Ob RTP je zgradil slamnato skakalnico in vadil. Leta 1964 jo je nadomestila RTP Naklo na Pivškem polju, to pa leta 1988 RTP Okroglo. Dolgoletna stikalca sta bila tudi Franc Ajdovec in Franc Polak iz Naklega.

Jože Papler je bil krajevni nadzornik v Podbrezjah.

Vasi Zadraga, Zgornje in Spodnje Duplje so elektriko dobile iz Bornove hidroelektrarne. Baron Karl Born iz Puterhofa, današnjega Jelendola, je hidroelektrarno na Pristavi zgradil leta 1906. Leta 1928 so zgradili elektroenergetsko omrežje do Zadrage, nato pa še v sosednji vasi.

Danes je na območju občine Naklo več obnovljenih ali na novo postavljenih malih hidroelektrarn (med njimi Aljančičeva in Terlesova z Bistrice, Zvirče, prej Markljeva, Krčeva in Drinovčeva iz Podbrezij ter Trnovčeva iz Zgornjih Dupelj) in sončnih elektrarn (med njimi so večje Jeralova na Pivki in Strahinj (na BTŠ Naklo).

Dra-Pap-Sto-Ele-v -Nak 1
Doc., dr. Drago Papler vsaki knjigi doda nekaj svojih misli, kot posvetilo. Desno inž. Anton Koselj.
Dra-Pap-Sto-Ele-v -Nak 2
Inž. Anton Koselj, vodja HE Moste je obiskovalcem podaril nekaj knjig in DVD-jev. Knjigo je prejela tudi Nada Legat, po domače Peručova, iz Naklega.

 

Dra-Pap-Sto-Ele-v -Nak 3
Obiskovalci predavanja z naslovom Naklo – srce gorenjske elektrike. Fotografiral David Podobnik.