Knjiga dr. Draga Paplerja o stoletnici deželne elektrike

V Podbrezjah in Naklem je elektrika iz Kranjske deželne elektrarne Završnica posvetila pred 90. leti.

Prinašala je dvom in nezaupanje kot skrivnostno čudo. In ko so ljudje spoznali njeno moč in uporabnost, je postala najlepši čar in nepogrešljiva  dobrina. V vsakem trenutku in povsod! Brez nje si ne znamo predstavljati življenja. Spremenila je ljudi.

Začetek obratovanja hidroelektrarne Završnica pomeni začetek elektrifikacije Zgornje Gorenjske, ki se je z izgradnjo prenosnih daljnovodov širila do porabnikov. S povezavami med hidroelektrarnami Dravske banovine, termoelektrarnama Velenje in Trbovlje ter hidroelektrarno Fala je nastala elektroenergetska hrbtenica, ki je osnova današnjega elektroenergetskega sistema na višjem napetostnem nivoju.

O elektriki iz hidroelektrarne Završnica sem prvi članek napisal pred 33 leti, v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja sem spremljal vlaganja v elektroenergetiko na Gorenjskem, potem pa se lotil zgodovinskih raziskav pod skupnim imenovanjem Stoletje elektrike.

Med drugim je v  Zborniku Občine Naklo "Na kalu" (2010) opisano posebno poglavje z naslovom "Naklo, srce elektroenergetskih povezav za Gorenjsko".  Deželno elektriko je vas Podbrezje dobila leta 1924, vas Naklo pa leta 1925.

Kranjske deželne elektrarne in prva deželna elektrarna Vojvodine Kranjske na Završnici, ki je pomenila začetek elektrifikacije, sta pri tem imeli posebno mesto. Ko sem pripravljal zloženko Zgodba o elektriki o prvi Kranjski deželni elektrarni Završnica ob njeni 90-letnici 14. septembra 2005 in ob priložnosti proglasitve za spomenik tehnične kulture, sem menil, da si glede na zgodovinski pomen zasluži knjigo.

Po desetletju se je ideja o knjigi, ki ohranja zgodovinski spomin uresničila.

Vsa stoletna zgodovina hidroelektrarne Završnica bi se težko ohranila samo v glavah generacij, ki se menjavajo. Zgodovinski spomin je ohranjen v knjigi avtorja dr. Draga Paplerja »100 let Kranjske deželne elektrarne Završnica« s podnaslovom Od proizvodnje električne energije do spomenika tehniške dediščine, ki ji je izdala in založila družba Savske elektrarne Ljubljana. Knjiga obsega šest tematskih poglavij z 271 stranmi, 194 slikami in 9 tabelami. Poglavja si sledijo kronološko: Elektrika za napredek dežele, Izgradnja elektrarne Završnica, Kranjske deželne elektrarne širijo elektrifikacijo 1918–1945, Državne elektrarne Slovenije 1945–1964, Pol stoletja pod okriljem Savskih elektrarn Ljubljana 1965–2015 in potreti osebnosti, ki so pustili so sledi.

Knjiga opisuje izkoriščanje potenciala vodne energije izpod Stola in širitev elektrifikacije po Gorenjski in nadalje po Sloveniji. Od začetkov elektrifikacije, ko je v domove prinesla luč in moč, do elektroenergetike, ko poganja domala vse stroje in naprave, je prešla številne faze posodobitev, avtomatizacije in modernizacije.

Cilj dokumentarnega zapisa je ob stoletnem jubileju prve kranjske deželne elektrarne Završnica spodbuditi zavedanje pomena elektroenergetike kot vsakdanje življenjske potrebe v družbi.