17. SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA KROMPIRJA V VELENJU

V soboto, 2. septembra, smo sodelovali na 17. svetovnem festivalu praženega krompirja v  Velenju. Ekipa Turističnega društva Naklo (Maša in Rado Vodenik, Gregor Jovan, Aleš Kokalj, David Podobnik) je bila ena od več, kot osemdesetih ekip pražilcev 'tenstanega' krompirja. Pripravila ga je na dva načina: naklanski tenstan turistični krompir (zeliščni z gobami) in naklanski tenstan, ta šparovni, krompir. Obenem sta se turistični društvi Naklo in Kokrica povezali in organizirali izlet za člane in občane. V organizaciji Damijana Janežiča so si izletniki ogledali muzejsko urejeno domačijo, nekdanjo viničarijo v Lipju pri Velenju, se do sitega najedli različnih vrst praženega krompirja, poskusili piva v fontani v Žalcu in si ogledali ljudske plese različnih folklornih skupin. Avtobus je bil letos že nekaj dni po začetku zbiranja prijav zaseden, saj je na izlet z nami odšlo tudi več krajanov iz Cerkelj in Podnarta.

Ljubitelji praženega krompirja se čez leto dni srečamo na 18. svetovnem festivalu praženega krompirja pri zamejskih Slovencih v Doberdobu v Italiji.