58. OBČNI ZBOR - 12.11.2021

Obćni zbor
Datum: 02.11.2021
Čas: ob 18.uri
Kje: Gostilnica Kresnik

 

Zapisnik 58. občnega zbora Turističnega društva Naklo

Občni zbor je potekal v torek, 2. novembra, ob 18. uri, v Gostilnici Kresnik, na Kranjski cesti 2A v Naklem. Tako pozno, skorajda konec leta, je potekal zaradi epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2) in zimsko-pomladne zapore javnega življenja.

 1. Dnevni red:
 2. Otvoritev zbora
 3. Izvolitev organov zbora
 4. Poročilo predsednika, računovodje, nadzornega odbora za leto 2019
 5. Razprava na poročila
 6. Načrt dela za leto 2020
 7. Razno
 8. Zaključek

 

 1. Predsednik Aleš Kokalj je pozdravil navzoče, 31 članov in 1 gosta. Župan Ivan Meglič, je bil zaradi bolezni odsoten. Občnega zbora se je udeležil zastopnik Turističnega društva Kokrica Marjan Čadež in častna člana, nekdanja predsednica društva, Mara Črnilec in prvi tajnik 95-letni Peter Komovec.

 

 1. V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Delovni predsednik                             Drago Goričan

Zapisnikar                                           Damijan Janežič

Verifikacijska komisija                       Brane Gabrič, Srečko Pogačnik in Gregor Jovan

 

Verifikacijska komisija (Srečko Pogačnik) je poročala, da je bilo navzočih 31članov. To je premalo za zagotovljeno sklepčnost. Po navodilih statuta smo počakali 10 minut in z delom nadaljevali.

V letu 2020 je društvo štelo 84 članov in častne člane Mateja Bernarda, Mirka Poličarja, Petra Komovca in Maro Črnilec. Častni član Franc Jelovčan se je avgusta 2020 poslovil.

 

 1. Predsednik Aleš Kokalj je prisotne člane pozdravil in podal poročilo o delu društva za leto 2020. Član upravnega odbora David Podobnik je na platnu slikovno predstavil posamezne dogodke.

GLEJ POROČILO

Ker je bil računovodja Boris Podobnik odsoten, je poročilo o poslovanju društva prebral predsednik Aleš Kokalj.  Prihodki društva so v letu 2020 znašali 7.497,05 eur, odhodki pa 4.257,86 eur. Na računu je ostalo 3.018,22 eur, ki se razporedijo v dobro društvenega sklada.

GLEJ POROČILO

Pri tej točki je predsednik Aleš Kokalj povedal, da je najemna pogodba za parcelo Turističnega društva Naklo, ki jo je imel v 10-letnem zakupu Hotel Marinšek, potekla. Ker lastnik Marjan Marinšek na pogoje Turističnega društva Naklo ni pristal, je parcelo za polovično vsoto (3.000 eur) vzela v zakup Občina Naklo. Zato na delu južno od transformatorske postaje lahko parkira katerikoli občan ali obiskovalec in ne le hotelski gostje.

Nova direktorica podjetja MB-Naklo Nataša Bernard je pripravljena še naprej podpirati delovanje (čistilno akcijo in predavanja) Turističnega društva Naklo.

Član nadzornega odbora Gregor Jovan je predstavil poročilo nadzornega odbora. Dejal je, da v poslovanju društva niso našli nepravilnosti in, da na delo društva nimajo pripomb.

Poročila so navzoči člani sprejeli soglasno.

 1. Posebne razprave na poročila ni bilo.
 2. Načrt dela za leto 2021 je predstavil predsednik Aleš Kokalj.

GLEJ POROČILO

 1. V razpravi se je prvi oglasil predstavnik Turističnega društva Kokrica Marjan Čadež, ki je vse lepo pozdravil in povedal: ''Pozdrav iz onkraj Udin boršta. Z delom ste kar korajžni, glede na to kaj se dogaja po svetu. Samo za čestitat vam je.'' Nato je predstavil njihovo prireditev Večer ob krušni peči, ki se bo odvijala še v novembru. Upajo, da jim je ne bo preprečila epidemije koronavirusa.

 

Član Damijan Janežič je ponovno opozoril na turistični portal oziroma turistično spletno stran Občine Naklo in manjši turistično informativni center (TIC), ki bi ga spotoma oskrbovala ena od delavk v upravi Občine Naklo.
Odgovor predsednika Aleša Kokalja je bil: ''Občina Naklo je preblizu Kranja in Tržiča, zato kakršenkoli TIC ali portal ni potreben.'' Mnenju predsednika se je pridružil tudi svetnik Drago Goričan.

Predsednik Aleš Kokalj je opozoril na prenovljeno spletno stran.

Delovni predsednik Drago Goričan se je ob 18.40 uri navzočim zahvalil za udeležbo na občnem zboru in ga zaključil. Večer se je nadaljeval ob krajšem prijateljskem pomenku in prigrizku.

 

 

PRILOGE:

 

-    Poročilo predsednika,

-    Poročilo računovodje.

 

Zapisnikar: Damijan Janežič                                       Delovni predsednik: Drago Goričan