Turistično društvo Naklo je zaznamovalo šestdeset let

V torek, 14. novembra, smo se Naklanci spomnili 60-letnice ustanovitve Turističnega društva Naklo.

Konec leta 1962 je Peter Komovec, zaposlen v Kmetijski zadrugi Naklo, dal pobudo za ustanovitev Turističnega društva Naklo. K ustanavljanju društva je povabil Jožeta Resmana, direktorja in Marico Križaj, tajnico Kmetijske zadruge Naklo.

Na prireditvi s kulturno-zabavnim programom je predsednik društva Aleš Kokalj nadaljeval: ''Naklanci smo društvo ustanovili 13. novembra 1963, v času, ko je Evropa že zacelila rane druge svetovne vojne, Evropejcem pa je življenjska raven že dovoljevala letni dopust preživljati na Jadranu. K ustanovitvi društva je Naklance vzpodbujal predsednik kranjskega turističnega društva Franc Dolinar. Vedel je, da skozi Naklo vodi glavna gorenjska cesta, po njej pa so proti morju potovali zahodnoevropski turisti. Menil je, da bi jih del lahko zadržali v Naklem. Z ustanovijo turističnega društva in povezovanjem sobodajalcev bi tudi vas hitreje napredovala.''

Turistično društvo Naklo je bilo ustanovljeno za območje krajevnih skupnosti Naklo, Duplje in Podbrezje. Leta 1966 so sobodajalci dogradili lokal z imenom Bife Turist. V njem so ponujali turistične informacije, sobe, menjali denar, prodajali spominke in pijačo.

Sredi devetdesetih let smo v Turističnem društvu Naklo začeli pripravljati različne prireditve. Med pomembnejšimi so bile: ocenjevanje urejenosti domov, pustni sprevod, Pirhariada z razstavo velikonočnih dobrot, kresovanje na predvečer praznika dneva državnosti, novoletni koncert z osrednjim gostom Pihalnim orkestrom Tržič in silvestrovanje v središču Naklega. Občasno smo pripravljali etnološke in kulturne prireditve. 
Redno smo sodelovali na razstavi cvetja in lovstva v Cerkljah.

Zadnje poldrugo desetletje smo že ustaljenim prireditvam, kot sta  ocenjevanje urejenosti domov in pustni sprevod, dodali domoznanski izlet v eno gorenjskih občin, srečanje Nakljancev ob mladem vinu in kostanju, potopisna in druga predavanja. Deset let že sodelujemo na Svetovnem festivalu praženega krompirja in nanj organiziramo izlet iz Naklega in s Kokrice.

Redno se udeležujemo turističnega sejma Alpe-Adria, tekmovanja za najlepše urejen kraj in srečanja gorenjskih turističnih delavcev, ki smo ga ob zlatem jubileju društva, leta 2013, pripravili v Naklem.  

Od leta 2006 društvo deluje na območju bivše krajevne skupnosti Naklo.

Udeležence prireditve je pozdravil župan Občine Naklo Ivan Meglič in se  članom društva zahvalil za opravljeno delo.

V kulturnem programu sta nastopila pevec, Naklanec Urban Križaj in mojster klavirske harmonike Žan Eržen. Predstavila sta se s slovensko himno, Avsenikovima pesmima Tam kjer murke cveto in Slovenija od kod lepote tvoje ter ljudsko Kje so tiste stezice. 

V drugem delu sta dva jeseniška igralca odigrala komedijo Upokojenec Ivan.
Posebej veseli smo bili, da so se prireditve udeležili bivši predsednici Mara Črnilec in Ronka Kozjek ter častna člana Mirko Poličar in Matej Bernard.

Pobudnik in ustanovni član 97-letni Peter Komovec se je opravičil in zaželel še naprej uspešno delo, ter dodal: ''Spremljam delo Turističnega društva Naklo.''