Alpsko slopno znamenje

Alpsko slopno znamenje stoji pod vasjo Okroglo in je najstarejše znamenje v župniji. Po tipu gradnje sodi v 17. stoletje. Po izročilu naj bi bila tu vmesna molitvena postaja, kjer so se ustavljali romarji na poti k Svetemu Joštu.
Niše so poslikane s podobami Križanega sv. Frančiška Aašiškega, sv. Družine in sv. Marije Magdalene
.