Bernardova hiša

Berna(r)dova hiša v Voglarjevi ulici v Naklem je baročna kmečka hiša. Do leta 2009, ko je bilo porušeno gospodarsko poslopje, je bila stegnjen kmečki dom. Okna, razen enega, so bila kasneje zamenjana. Imajo ohranjene kamnite okvire in kovane mreže. Venčni zidec ločuje podstreho od pritličja. V notranjosti je manjša klet, stropi so leseni in ometani.