Naklo je najmanj neurejeno ob glavni vpadnici

V soboto, 6. aprila, so društva v Naklem (Lovska družina Udenboršt, Turistično društvo Naklo, Konjeniško društvo Naklo, Društvo Projects (srednješolska mladina), Športno društvo Naklo in Savski ekologi) organizirala akcijo Očistimo Naklo. Letos se je po dolgem času akcije ponovno udeležila šolska mladina (Osnovna šola Naklo in Valdorfska šola, organizacijska enota Gorenjska).

Člani Turističnega društva Naklo in učenci enega razreda Osnovne šole Naklo smo čistili Poslovno industrijsko cono v Naklem. Začeli smo pri železniški postaji in muzejski lokomotivi, kjer le nekaj metrov stran stoji dovoz prek katerega podjetje Gorenje Surovina d.o.o. odlaga na vagon odpadke (najpogosteje steklo in kovino) za nadaljnjo predelavo. Pri prelaganju jim veliko ostružkov pade na železniške tire, kjer tudi ostanejo.

Ob Cesti na Okroglo je vedno veliko papirnatih in plastičnih odpadkov. Planota Dobrava, ki se dviguje kakih dvajset metrov nad cesto in je porasla z gozdom preprečuje odpadkom, da bi jih veter odnesel dalje.

Nekdanje trgovsko podjetje Živila je imelo na severnem robu diskont, ki danes propada. Ob njem je nekaj odsluženih avtomobilov, sicer pa je opaziti, da trgovsko podjetje Mercator d.d., lastnik tega prostora, te površine ne ureja in skoraj ne rabi, zato je ''primerno'' zbirališče ponočnjakov, predvsem v delu ob železniški progi, med stavbo Kmetijske zadruge Naklo in skladišči podjetja Mercator. Po ''zabavi'' med redkim drevjem ''gostje'' pustijo goro pločevink in plastenk. Prostor smo med čistilno akcijo ''osvobodili'' navlake. Napolnili smo štiri vreče odpadkov.

Podobno je ob stari cesti na Okroglo, pod klancem Preska in kapelico Srca Jezusovega. Tudi tam po navadi zberemo vrečo ali dve pločevink.

Podobna zgodba, kot ob železniški postaji Naklo, se ponovi na javni ulici pri podjetju Dinos. Tam podjetje prelaga predelano pločevino, ob tem marsikak delec pade na cesto in tam ostane tudi po več dni, preden delavci cesto pometejo. Pogled na njihovo dvorišče ni prijeten. Tudi do pet metrov visoki kupi predelane pločevine, nas morajo, ob dejstvu, da vemo koliko kemičnih snovi se ob tem in ob predelavi sprosti v ozračje skrbeti. Prepričan sem, da je zdravje Naklancev, ki živimo le nekaj deset metrov stran, ogroženo.

V Temniku je bilo ob železniški progi zbranih več vreč odpadkov. Veliko odpadkov je bilo tudi ob progi naprej proti Naklemu. Ob Mercatorjevih skladiščih proti cesti, med bencinsko črpalko in Cesto na Okroglo, so bile zbrane tri vreče odpadkov.

Pavel, član Turističnega društva Naklo, je s še nekaterimi prebivalci Podrebri čistil prostor severno od železniške postaje. Pripovedoval je: ''Na prostoru nekdanjega skladišča lesa smo pobrali za pet vreč odpadkov. Ljudje plastenke prinesejo v vrečki in jih odvržejo. Imamo občinsko odlagališče, kontejnerje, pa nekateri še kar naprej svinjajo po naravi. Le toliko pazijo, da ni na njihovem vrtu.''  

Z učenci osnovne šole smo učistili tudi stransko ali kolesarsko cesto ob glavni naklanski vpadnici. Ob njej smo opazili, da kljub kanticam za pasje iztrebke, lastniki za večino štirinožnih prijateljev ne pospravijo kakcev. Iztrebki so ležali tudi meter stran od kantice. 

Med zanemarjenimi deli Naklega je tudi prostor med poslovno stavbo PAN elektronik in trgovino z rabljenimi avtomobili v bližini bencinske črpalke. Zanj so člani ocenjevalne komisije pri Gorenjski turistični zvezi, opozorili že v sedemdesetih letih. Dejali so, da ga je potrebno pospravit in uredit, če želite privabit več turistov v vas. Za ta del Naklega to opozorilo velja še danes.  

Zadovoljnih obrazov, ker smo za nekaj dni učistili Naklo, smo se ob malici pogovarjali, kdo bi moral Naklo ''počistiti''.

Na prvo mesto smo postavili Občino Naklo, ki bi morala v okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta, urediti namembnost prostora v središču Naklega in v okviru pristojnosti določiti naloge lastnikom teh zemljišč. Glede urejenosti zemljišč v Naklem, na Polici in drugje, bi se po mojem trdnem prepričanju dalo veliko narediti že s ''pametnim'' pogovorom med pristojnim uslužbencem občine in lastniki hiš in zemljišč.

Na drugo mesto smo postavili vzgojitelje. Starši doma, vzgojitelji v vrtcih, učitelji v šolah in profesorji v srednjih šolah lahko s svojim zgledom pripomorejo k urejenemu okolju. Torej mlade je potrebno navajati na to, da bodo za seboj pospravljali in odpadke ločili.

Na tretjem mestu je večina Naklancev, ki bi s svojim zgledom lahko tiste, ki nimajo zavesti o urejenem okolju, spravila v zadrego in bi že zato potem svoje okolje vsaj do neke mere uredili.

Čistilno akcijo Učistimo Naklo je denarno podprlo Podjetje MB Naklo. Udeležencem akcije je plačalo malico, pijačo, rokavice in vreče. Lastniku podjetja Mateju Bernardu in zaposlenim v podjetju se iskreno zahvaljujemo.

Zahvaljujemo se tudi udeležencem akcije in jim kličemo nasvidenje prihodnje leto.