POMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA

Občina Naklo je v soboto, 13. aprila 2024, pripravila čistilno akcijo. Na njej je iz Naklega in okolice sodelovalo 200 občanov. Od teh je bilo članov Turističnega društva Naklo 8, LD Udenboršt 45, Kinološkega društva 8 in Športnega društva Naklo 33.

Člani Turističnega društva Naklo smo čistili okolico železniške postaje, Ceste na Okroglo, podjetniške cone in kolesarske poti.

Zadnja leta se zavest o urejenosti okolja izboljšuje. Odvrženih odpadkov je manj. Žal pa okolica železniške postaje, prostora med trgovskim centrom Tuš Resman in nakladalno klančino podjetja Surovina ostaja nespremenjena. Ta mesta, v samem središču vasi, obiskovalcem na očeh, ostajajo neurejena z odvrženimi odpadki.

Srčno upamo, da bodo lastniki in javni odločevalci na teh mestih stanje v prihodnjih letih izboljšali.