Turčija, Gruzija in Armenija

V torek, 27. januarja 2015, je Kranjčan Davorin Preisinger predstavil potovanje po Bližnjem vzhodu in Kavkazu.
Na dve leti se družba petih do sedmih prijateljev dogovori za potovanje. Izberejo si cilj. Predstavljeno potovanje je potekalo skozi države: Hrvaško, Srbijo Makedonijo, Grčijo, Tučijo, Armenijo in Gruzijo.
Davo ima predavanje objavljeno na spletni strani Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije na naslovu:
http://www.dpmfs.si/dokumenti/GruzijaDavo2012.pdf