Bolgarija, dežela velikih možnosti

V sredo, 14. januarja nas je obiskal turistični vodnik Janez Pretnar iz Radovljice. Predstavil nam je Bolgarijo, eno dežel Balkana.
Je parlamentarna republika. Večina prebivalcev je Bolgarov in govorijo bolgarski jezik. Imajo Turško, makedonsko in romsko manjšino. Po večini so pravoslavne vere, nekaj tudi muslimanske, katoliške ... Simbol Bolgarije je lev. Standard Bolgarov v povprečju dosega 50 odstotkov povprečja držav Evropske unije. Letno to državo obišče okrog 7,5 milijonov tujih turistov.
Bolgarija je ena največjih pridelovalk sončnic in sončničnega olja.
Je hribovita dežela z več smučarskimi središči. Ima dve večji ravnini: ob Donavi in v Trakiji. V rudnikih kopljejo zlato, baker, svinc …
V Bolgariji sta delovala sv. brata Ciril in Metod. Znan je tudi Klement Ohridski.
Še danes se Makedonci in Bolgari prerekajo o tem ali so en narod ali sta dva. Menda vsi prihajajo iz enega naroda, govorijo en jezik, a vsak svoje narečje.
Janez Pretnar je predavanje sklenil z besedami: »Bolgari imajo veliko narodnih junakov, ki so sodelovali pri osvobajanju izpod turškega jarma ali v različnih vojnah. Vsem so po državi postavili spomenike. Med njimi so Goce Delčev, Dimče Debeljanov, Vasil Levski …«