Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe nekoč in danes

Zgodovinarka, muzealka in gornica Jelena Justin je prišla v Naklo že tretjič. Tokrat se je posvetila starejšim razglednicam planinskih koč in gora v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah, ki jih v svoji fototeki hrani Gorenjski muzej.

Najprej je opredelila obe pogorji, nato pa povedala: ''Slovensko planinsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1893, zaradi najvišjega vrha Karavank Stala.''

Nato se je sprehodila od zahodnega roba Karavank, to je Tromeje, preko najpomembnejših vrhov do Pece. Tu bi mislili, da se Karavanke zaključijo, a se nadaljujejo proti 'štajerskemu Triglavu' Boču in Donački gori tudi 'vzhodnemu Triglavu' in zaključijo na Hrvaškem.

Zahodni začetek Kamniško Savinjske Alp je v dolini Završnice. Nadaljujejo se pod Tržičem, Jezerskim, v Logarsko dolino, do Raduhe in Braslovč.

Prvo planinsko pot so v Karavankah uredili na Donačko goro, leta 1853. V letošnjem letu pa je zaživela Gorenjska muzejsko-planinska transverzala. Njen začetek je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, nato pa se planinci povzpnejo v Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe. Spotoma obiščejo Čebelarski muzej v Radovljici, Tržiški muzej, Medobčinski muzej v Kamniku, Gorenjski muzej v Kranju in Loški muzej v Škofji Loki.

FlipBox Title