Kapelica lurške Matere Božje v Naklem

Kapelica lurške Matere Božje stoji sredi vasi Naklo. Župljani so jo postavili v zahvalo dr. Gregorju Voglarju (1651 – 1717) in Jožefu Kosu, župniku v Naklem (1722 – 1752). Omenjena dobrotnika sta sredi 18. stoletja darovala denar za ponovno gradnjo naklanskega vodovoda iz studenca Grapovščica, ki je izviral južno od Spodnjih Dupelj.
Prvotna kapelica je bila postavljena leta 1765. V njej je bil kip Matere Božje. Kasneje so jo morali glede na današnjo podobo na novo zgraditi ali vsaj temeljito predelati. Najbrž konec 19. ali v prvih letih 20. stoletja so vanjo namestili kip lurške Matere Božje.