Kovačeva domačija

Kovačeva domačija stoji v nekdanji vasi Pivka, danes na Glavni cesti 63 v Naklem. Baročna hiša ima ohranjene arhitekturne elemente s preloma 17. v 18. stoletje. Leseno nadstropje je v drugi polovici 19. stoletja pogorelo. Ponovno so ga zgradili (pozidali) leta 1872, kar priča letnica na južni steni podstrehe. Stropi so povečini leseni, v manjši meri tudi obokani. Leta 2008 je bila celostno obnovljena. Na pročelju ima od leta 2009 sliko sv. Florijana delo akademske slikarke Maše Bersan Mašuk. Gospodarsko poslopje se drži hiše (stegnjeni kmečki dom) in obsega hlev, shrambo, v nadstropju pa delno zidan (z lepo oblikovanimi opečnimi zračniki), delno lesen prostor za shrambo krme. Na vogalu, ločeno od gospodarskega poslopja, stoji lesena drvarnica.