Kulturna stoletnica v Naklem

Kulturno društvo Dobrava Naklo je ob praznovanju stote obletnice organizirane kulture leta 2006 povabilo k sodelovanju člana Sekcije zgodovinarjev ljubiteljev pri TD Naklo Damijana Janežiča. Pripravil je pregledno razstavo, ki je zajela pregled naklanske kulture v zadnjih sto letih.

Raz-100-let-kul-Na 6
Prispevek je bil objavljen v Gorenjskem Glasu, 6. februarja 2007

Raz-100-let-kul-Na 1

Raz-100-let-kul-Na 2

Raz-100-let-kul-Na 3

Raz-100-let-kul-Na 4

Raz-100-let-kul-Na 5