Mara Črnilec – nagrajenka Občine Naklo

Ob prazniku Občine Naklo so v soboto, 21. junija podelili priznanja Občine Naklo za leto 2014. Slavnostna seja je bila ob 17. uri v Domu Janeza Filipiča v Naklem.
Med nagrajenci je bila tudi nekdanja predsednica Turističnega društva Naklo Mara Črnilec. Prejela je Srebrno plaketo občine Naklo za izjemno udejstvovanje na več področjih, od kulturnega in turističnega, do prizadevanj za življenje v bolj zdravem okolju. 
V predstavitvi Marinega dela je bilo poudarjeno, da tako rekoč že vse življenje dela v različnih društvih (Geografsko društvo Slovenije, Klub OZN, Turistično društvo Naklo, Društvo za zdravo življenje in okolje Naklo …). Po upokojitvi je prevzela vodenje Turističnega podmladka na Osnovni šoli Naklo, bila je v upravnem odboru Gorenjske turistične zveze in Turistične zveze Slovenije. Po letu 1998 se bori za zdravo življenje in okolje v Naklem. Najprej v okviru Turističnega društva, nato pa v Društvu za zdravo življenje in okolje. Bila je ena prvih raziskovalk naklanske preteklosti in prva, ki se je v Naklem lotila priprave turističnih prospektov. Ker ji je bila glasba položena v zibelko ji veliko pomeni. Z veseljem predseduje in poje v MePZ Dobrava. 
Predlog za priznanje sta lansko leto vložila Turistično društvo Naklo in Društvo za zdravo življenje in okolje.
Člani Turističnega društva Naklo Mari iskreno čestitamo. Želimo ji zdravja in volje, da bo lahko še naprej delala za dobro Naklega.