Mihael Stare

Izredno sposoben gospodarstvenik Mihael Stare, po domače Erjavčev iz Strahinja se je rodil 23. septembra 1790. Pisanja in branja se je naučil doma in v župnijski šoli v Naklem. Nato je 15 mesecev obiskoval ljudsko šolo v Trgu (Feldkirchen) na Koroškem, kjer se je naučil nemščine. Njegov oče je bil kramar, ali, kot bi danes rekli manjši trgovec. Tudi sin Miha se je hitro privadil temu delu in se pred vpoklicem v francosko vojsko umaknil na Štajersko in po poroki z Nežo Markič iz Naklega v Mengeš. Tu je zaradi preprodaje denarja in iznajdljivosti v času francoske zasedbe (1809 – 1814) hitro napredoval. Na družbeni lestvici se je uspel prebiti v vrh. Kramariji, po kateri je njegova hiša v Mengšu dobila ime pri Kramarju, je kmalu dodal gostilno, začel izdelovati pivo, za gradnjo pivovarne je postavil opekarno, z Benjaminom Pichlarjem sta zgradila prisilne delavnice v Ljubljani in ljubljanski kolodvor, s solastnikom Prašnikarjem iz Mekinj pa smodnišnico v Kamniku in več odsekov železniških prog na Koroškem in v Avstriji. Kupil je štiri gradove: Spodnji in Zgornji grad v Mengšu, graščino v Dragomlju in grad Kolovec. Bil je župan občine Mengeš. Dosegel je, da je Mengeš dobil šest letnih sejmov, ki so s pristojbinami krili vse občinske izdatke. Po požaru leta 1834 je kot župan pripomogel, da je bil Mengeš načrtno pozidan s hišami prekritimi z opeko. Umrl je 15. maja 1872. Pokopan je v Mengšu. Po njem in njegovih naslednikih je v Mengešu poimenovana ena izmed ulic. Med 17. oktobrom in 20. decembrom 2008 sta Mestni muzej Mengeš in Kulturno društvo Franca Jelovška MEngeš pripravila razstavo z naslovom Najstarejše pivo in njegovo zgodba. Posvetila sta jo zadnjim sledem Staretove pivovarne, ki so prav tedaj zaradi gradnje trgovskega in stanovanjskega centra dokončno izginjale iz mesta. Avtor razstave Simon Smrkolj in Mestni muzej Mengeš sta se potrudila in pripravila odlično spletno stran, ki podrobno predstavlja Staretovo pivovarno.

Mih-Sta 1
Mihael Stroj, Mihael Stare (1790-1872)