Na vasi se je dogajalo

V soboto 21. junija 2014 je Turistično društvo Naklo sodelovalo na zabavno-kulturni prireditvi Občine Naklo Na vasi se dogaja. Na stojnici smo člani društva ponujali knjige Turizem v Naklem, Železnica skozi Naklo, Sto let kmetijskega zadružništva v Naklem, šport v Naklem nekoč in danes, prospekt Občina Naklo, razglednice Naklega, Podbrezij in Dupelj. Okrog poldneva so bili obiskovalci postreženi s praženim krompirjem. Pripravili smo ga v sodelovanju z Društvom za zaščito praženega krompirja, kot samostojne jedi in Halovčevo kmetijo iz Strahinja. Obiskovalce smo obveščali o prireditvi Stoletje Pošte v Naklem, ki bo v petek 27. junija, ob 18. uri na parkirnem prostoru pri Pošti v Naklem.