NAJLEPŠE DOMA 2021 - HORTIKULTURNA UREJENOST JE OSEBNA IZKAZNICA KRAJA

Ker lansko leto epidemija korona virusa Sars-CoV-2 ni dopustila podelitve priznanj za urejene vrtove in hiše smo to storili 9. novembra letos. Pozornost smo posebej namenili zasaditvam z vrtnicami.

V skupini celotna ureditev, to je vrtov in hiš, smo priznanja namenili družini Štilec s Stare ceste in Metki Praprotnik iz Temniške ulice v Naklem ter Francki in Pavlu Jošt iz Strahinja.

Priznanje za urejen vrt so prejeli Stanko Mohorič s Cegelnice, Franc Aljančič iz Cvetlične ulice in Boris Križaj z Glavne ceste v Naklem.

Negovane vrtnice so priznanje prinesle Angelci Lunar in družini Hervol s Cegelnice, družini Ažman iz Ulice bratov Praprotnik in Julki Erbežnik iz Ulice Toma Zupana v Naklem ter družini Čebašek iz Strahinja.

Po podelitvi priznanj je Jože Mrgole iz Struževega na ustno harmoniko (orglice) zaigral Avsenikovo Prelepo Gorenjsko.

S strokovnim znanjem do zgledno urejenih zelenih javnih površin

Sledilo je predavanje priznanega strokovnjaka s področja vrtnarstva dr. Jana Bizjaka iz Lesc. Zaposlen je v podjetju Infrastruktura Bled, kjer skupaj s sodelavci ureja parke na Bledu. V prostem času od nedavnega svetuje tudi občini Škofja Loka. Pogosto ima na dnevnem redu predavanja s področja hortikulture, zdrave prehrane z lokalno, sezonsko in ekološko pridelano hrano, sajenje in vzgoja sadnega drevja in nasveti za zdrav pridelek sadja in zelenjave v domačem vrtu.

Jan je odličen pripovedovalec z ogromno strokovnega znanja

V dobro uro trajajočem predavanju je predstavil cvetlične zasaditve ter sajenje in vzgojo okrasnega drevja na javnih površinah. Med sicer dokaj resno tematiko je občasno dodal kakšno anekdoto, ki se mu je pripetila med delom.

Povedal je, da hortikulturna urejenost krajev predstavlja osebno izkaznico občine, ki tako pri občanih, kot obiskovalcih in turistih pusti močan pečat. Če so javne površine lepo urejene, prej ali slej to opazijo občani in podobno želijo urediti tudi okolico svojih domačij. Lepo urejene vasi, brez črnih točk, pa so ponos krajanom.

Vodstva občin, ki se tega potenciala zavedajo, najamejo ali zaposlijo strokovno usposobljene delavce, ki z ustreznim načrtovanjem, pravilno izvedbo zasaditve in nege pričarajo skozi leto urejene javne površine.

Jan je dejal: ''Sem mnenja, da morajo biti trajnice in enoletnice zasajene tako, da se dopolnjujejo in cvetijo vse leto. Seveda, enkrat ene, drugič druge.''

Jan je bil kritičen do vodstev občin, ki prepogosto pozabljajo na urejenost krajev, pa tudi na ''strokovnjake'', ki delajo škodo starejšim drevesom z obglavljanjem, ko jim porežejo večino krošnje. S tem jih obsodijo na smrt.

Ob koncu predavanja je prisotnim zaželel veliko veselja ob delu ali opazovanju domačega okrasnega vrta.

Sledil je dolg in glasen aplavz ter želja, da se Jan z novim predavanjem kmalu vrne v Naklo.