NAJLEPŠE DOMA 2023

Turistično društvo Naklo je v četrtek, 16. marca 2023, v kulturnem Domu
Janeza Filipiča pripravilo prireditev Najlepše doma.
Tokrat nismo ocenjevali urejenosti vrtov, dvorišč, balkonov in javnih
površin, ampak smo se ozrli v preteklost. Z diapozitivi smo prikazali
urejenost hiš v času predsedovanja Mare Črnilec in Aleša Kokalja. Tako
smo se spomnili nekaterih hiš, ki so bile nekoč odete v cvetje, danes pa
niso več. Žal se je mama poslovila, njeni nasledniki pa za to prostočasno
dejavnost nimajo več časa.Predsednik društva Aleš Kokalj je povedal: ''Prvič so ocenjevali urejenost
hiš v Naklem in na Pivki že leta 1963. Po končanem ustanovnem
občnem zboru Turističnega društva Naklo je predsednik krajevne
skupnosti Naklo Jože Resman podelil priznanja najlepše urejenim hišam.
Ocenjevanje urejenosti hiš, vrtov, javnih površin in spomladanska čistilna
akcija so od tedaj s krajšimi presledki, vseskozi v programu Turističnega
društva Naklo.''
Predsednik je še dodal, da zaenkrat zaključujemo z ocenjevanjem
urejenosti hiš. Občanom, ki zgledno urejajo hiše in njihovo okolico smo v
zadnjih dvanajstih letih priznanja že podelili. Seveda pa želimo, da s
sajenjem rož in urejenostjo okolice hiše še naprej ohranjajo naše vasi
urejene in lepe.
Opažamo, da se s smrtjo starejše generacije pri hiši spreminjajo tudi
navade. Vse prevečkrat ostajajo balkoni brez rož. Današnji lastniki hiš
imajo v primerjavi s starši veliko manjše vrtove na katerih raste
negovana trata in kako okrasno drevo. Trato pa samodejno kosi robotska
kosilnica.
Ob koncu je predsednik Aleš Kokalj zagotovil, da bomo čez čas z
ocenjevanjem urejenosti hiš, vrtov in naselij nadaljevali.

V kulturnem programu je zaplesala Folklorna skupina Društva
upokojencev Naklo. Igralska skupina Teater, prof., ki nastopa v okviru
Farnega kulturnega društva Koroška Bela, pa nas je nasmejala s
predstavo Improvizacija o Sinjebradcu, avtorja Pierra Barbiera. V
predstavi je sijajno odigral Sinjebradčevo osmo ženo Naklanec, profesor
geografije na jeseniški gimnaziji, Žiga Konjar (na fotografiji desno ob
Sinjebradcu).