Turistično Društvo Naklo

Turistično društvo Naklo
Kranjska cesta 2
4202 Naklo

Vodstvo

Mandat 2018-2022

Aleš Kokalj

Predsednik

Rado Vodenik

Podpredsednik

Damijan Janežič

Tajnik

Boris Podobnik

Računovodja

Igor Jarc

Predsednik nadzornega odbora

Janez Črnilec

Član upravnega odbora

David Podobnik

Član upravnega odbora

Gregor Jovan

Član nadzornega odbora