Podružnična cerkev sv. Marije Magdalene na Okroglem

Sredi vasi Okroglo, stoji cerkev posvečena sv. Mariji Magdaleni. Prva cerkev naj bi na tem mestu stala že v 13. stoletju. Domnevo potrjuje v osnovi še romanska enoladijska cerkev, ki je bila večkrat prezidana in dozidana. Prezbiterij je poznogotski z že renesančnim pridihom, zakristija in zvonik pa sta baročna. O večkratni prezidavi cerkvice pričajo tudi romansko okence in tri gotska okna. Notranjost cerkve je opremljena s tremi prenovljenimi oltarji posvečenimi sv. Mariji Magdaleni, sv. Uršuli in Materi Božji. Slednja sta prenovljena v prvotni podobi, tako imenovanih zlatih oltarjev 17. stoletja. Manjka jima le okrasje, ki je bilo odstranjeno ob predelavi oltarjev v drugi polovici 19. stoletja.