Pomniki vojnih in povojnih dogodkov

Pom-Voj-in-pov-Dog 1
Naklanci so leta 1927 na pokopališču postavili spominsko znamenje fantom, padlim v prvi svetovni vojni.
Pom-Voj-in-pov-Dog 2
Na obrobju vasi Okroglo je 21. in 22. aprila 1942 potekala bitka med izdanimi partizani in Nemci. Del partizanov Kokrške čete se je nekaj dni pred tem zatekel v suho Okroglansko ali Partizansko jamo nad reko Savo. 
Pom-Voj-in-pov-Dog 3
V partizanskem grobišču v severnem delu vasi Strahinj je pokopanih 61 partizanov. Padli so 13. in 14. septembra 1942, ko je Udin boršt obkolilo 6000 Nemcev.
Pom-Voj-in-pov-Dog 4
Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne, to je žrtvam komunističnega nasilja in prisilno mobiliziranim v nemško vojsko stoji od leta 2000 na pokopališču v Naklem.