Praznik kulture v Naklem

Na večer pred 3. decembrom, rojstnim dnem največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, smo se Naklanci zbrali v Domu Janeza Filipiča na prazniku kulture. Naklanska kultura letos obeležuje 110-letnico dela. Prvo kulturno društvo je bilo namreč ustanovljeno leta 1906. Drugi jubilant je vsestranski naklanski kulturni zanesenjak Miha Štefe. V 45-letih dela je recitiral, igral v domačem kulturnem društvu in v Prešernovem gledališču v Kranju, pesnil, delal kot kulturni animator, režiral, pisal. Je srce  in glava naklanske kulture. Dr. Drago Papler je o njem dejal: 'Miha zna mlade družiti, obenem pa jim nevsiljivo v srce položiti kulturo, igro, recitiranje. V času, ko sem jaz sodeloval z njim se je veliko mladih Naklancev družilo s kulturo, veseli smo bili polne dvorane občinstva in ponovitev predstav v gorenjskih krajih. Spominjam se, da smo enkrat gostovali celo na Vrhniki. Vsi, ki smo se družili z njim smo mu hvaležni za prve nastope, ob katerih smo se učili pravilne izgovorjave besed, nastopanja pred javnostjo, recitiranja, tako smo postali bolj samozavestni.'

Kulturni program se je začel s predstavo Bojana Arharja Metuljev drugi rojstni dan. Odigrala jo je gledališka skupina Živčki. Nadaljeval se je z odprtjem razstave, na kateri je bil slavnostni govornik avtor razstave Damijan Janežič. Preletel je 110-let dela naklanske kulture in 45- uspešnih let dela Mihe Štefeta. Manca Balantič iz Dupelj in Eva Gros iz Naklega, članici gledališke skupine Živčki sta recitirali Prešernovo Zdravljico, Manca Balantič pa tudi pesem Mihe Štefeta z naslovom William Shakespeare.

Jubilant Miha Štefe je v zahvalnem govoru poudaril: 'Vesel sem razstave, ki odstira več generacij igralcev. Vsaj v eni predstavi je igral več, kot vsak drugi naklanski osnovnošolec in srednješolec. Kot režiser in učitelj gledaliških skupin bom vztrajal dokler bom mogel. Zdaj imam tudi volje še dovolj. Letos sem s čudovito skupino Živčkov še posebej zadovoljen. Dela zelo ubrano'.

Damijan Janežič je ob koncu zaželel naklanski kulturi in Mihu Štefetu še na mnoga leta in več njihovih občudovalcev. Naj gre kultura med Naklance!

Organizatorja se zahvaljujeta Kulturnemu društvu Dobrava za denarno pomoč pri povečavi fotografij, Turističnemu društvu Naklo za razstavne okvirje, prenosni računalnik in projektor, Davidu Podobniku za tehnično podporo in Alojziji Murn za pomoč pri postavitvi razstave.

Avtor razstave, dr. Drago Papler in jubilant Miha Štefe.

Gledališka skupina Živčki med predstavo Metuljev drugi rojstni dan

Članici gledališke skupine Živčki Eva Gros in Manca Balantič sta Mihu recitirali Zdravljico, Manca tudi Mihovo William Shakespeare

Dr. Drago Papler je obudil spomine na čas, ko je sodeloval v Mihovi gledališki skupini.