Folklorne in spominske pripovedi pod gorami

Folklorne, lahko bi dejali tudi ljudske, pripovedi vaščanov so lahko zelo zanimive. So dragocen prispevek k razumevanju današnjega časa. Kot pika na i popestrijo suhoparen zgodovinski prispevek, utemeljen z dejstvi in številkami. Čas za pripovedi, v katerih nastopajo delavni konji, furmani, ljudska verovanja, vasovanje, pesem na vasi, vaška korita, ročno delo, posebneži, pravljice, legende, hitro mineva. Osemdeset in devetdesetletniki eden za drugim odhajajo. Zato se iskreno veselimo knjige Pod gorami, 49. v zbirki Glasovi, ki je izšla v začetku julija. Na 411. straneh ohranja 526 pripovedi, ki so razdeljene med bajčne, legendne, zgodovinske, razlagalne, strašljive in socialne povedke, etnološke pripovedi, anekdote o znamenitih krajanih in šaljive povedke. Zaobsegajo kraje pod Dobrčo, Kriško goro, Storžičem in Krvavcem oziroma občine Tržič, Naklo, Preddvor, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Kranj (del). Knjigi je bila v Naklem dodana zgibanka Fotografskih spominov k folklornim in spominskim pripovedim iz Naklega.

Knjiga Pod gorami je začela nastajati pred sedemnajstimi leti. Večina zapisovalcev, med njimi Miha Mohor iz Kranja, ki je bil tudi urednik in je narisal deset karikatur, Jožica Koder, Irma Lipovec in dr. Bojan Knific iz Tržiča, Anica Arh, Petra Lombar Premru in Francka Planinc iz Preddvora, Irena Traven iz Šenčurja, Stane Mihelič in Milan Debeljak iz Podbrezij, dr. Drago Papler in Damijan Janežič iz Naklega smo v projektu sodelovali nekaj zadnjih let. Strokovna urednica knjige Pod gorami je bila ddr. Marija Stanonik z Inštituta za slovensko narodopisje Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v  Ljubljani.

Knjigo so oblikovali na Založbi znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.   

V Naklem jo je denarno podprlo Turistično društvo Naklo, ki je odkupilo 150 knjig in plačalo tisk zgibanke s fotografskimi spomini k folklornim in spominskim pripovedim iz Naklega. 

Večer ljudske besede in pesmi

Prvič smo knjigo Pod gorami predstavili 26. oktobra, v Vojnomirovi dvorani Ullrichove hiše, v Kranju, v organizaciji Gorenjskega muzeja.

Drugo predstavitev smo pripravili v Naklem, v torek, 7. novembra 2017, v Pavlinovi galeriji Doma Janeza Filipič. Sodelovali smo ddr. Marija Stanonik in zapisovalci pripovedi Damijan Janežič, dr. Drago Papler in Jožica Koder. Večer je povezoval Damijan Janežič z besedo v naklanskem narečju

Smarekarjov Tone s Cegunce nəm je povedol nekəj sojəh štorij.

Večer ljudske besede in pesmi smo začeli z igro avtorja Damijana Janežiča Šuštarjov prebliskə. Odigrali so jo Jože Mohorič, Romana Pagon, Damijan Janežič, dr. Drago Papler in Aleš Kokalj. Vsebina igre je bila sestavljena iz anekdot, ki jih je pripovedoval veseljak, čevljar Anton Lunar, po domače Smarekarjov Tone s Cegelnice.

Ljudski pevci skupine Šestica so zapeli štiri pesmi Snočkaj mje lunca tok əlpo svetiva, Səm šu, səm šu čez gmajnco, Rokovnjaško in Hvadna jesen že prhaja.

Ddr. Marija Stanonik

Pobudnica zbirke Glasovi in njena glavna urednica, znanstvena svetnica, članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje ddr. Marija Stanonik je predstavila začetek in razvoj zbirke ter dodala začetek nastajanja knjige Pod gorami.

Profesorica Jožica Koder iz Tržiča

Zaradi zadržanosti profesorja Mihe Mohorja iz Kranja, enega najpomembnejših, če ne kar najpomembnejšega sodelavca pri nastanku knjige, saj je bil avtor nekaj pripovedi, lektor in temeljit bralec celotnega besedila, pa tudi avtor desetih karikatur, je o knjigi spregovorila profesorica in zapisovalka Jožica Koder iz Tržiča. Povedala je, da so folklorne in spominske pripovedi vsekakor vredne zapisa. Tako ostanejo, kot sporočilna vrednost za naše zanamce.

Dr. Drago Papler

Dr. Drago Papler je v predstavitvi svojega dela pri knjigi povedal: 'H knjigi sem prišel zadnji in tudi končal zadnji.' Zapisal je sedemnajst pripovedi, uvod, poglavje Življenje pod gorami, za borštom in na Kranjskem polju (strnjen pregled krajevne, geološke in arheološke zgodovine in predstavitev pomembnih osebnosti), skupaj s sinom Simonom sta pripravila zemljevid krajev iz katerih prihajajo pripovedi.

Damijan Janežič

Damijan Janežič sem pri nastanku knjige Pod gorami sodeloval na pobudo slavistke Jožice Koder iz Tržiča. Zapisal sem enainštirideset pripovedi in uvod. Pri predstavitvi sem poudaril: 'Spomini starejših so dragocen prispevek k razumevanju današnjega časa. Kot pika na i popestrijo suhoparen zgodovinski prispevek utemeljen z dejstvi in številkami.'   
Iz Naklega in okoliških vasi so spomine pripovedovali Peter Komovec iz Kranja, Ivan Lunar, po domače Smarekarjov Ivo s Cegelnice, Franc Pavlin, po domače Iglejov Francelj s Pivke, Štefka Pavlin, po domače Poličarjova s Police, Janez Črnilec, po domače Primožovc, Mara Črnilec, Štefka Gabrič, po domače Gabričova, Metod Pavlin, po domače Repnek, Rudolf Peric, po domače Peric, Jože Resman, po domače Unka, Franc Vončina in Janez Gros, vsi iz Naklega. Spomine zapisane pred nekaj leti so povedali, danes že umrli vaščani Pavel Grašič, po domače Janezovc iz Strahinja, Viktor Ferjanc, po domače Bovavčov Viko, gostilničar iz Strahinja, Henrik Jošt, po domače Bemostr z Naklega, sestre Tomazin z Naklega in Terezija Ažman, po domače Zaletevova Zinka z Malega Naklega.

Ob bran ludskəh prpoved smo əldi spraulə u dobro volo.

Izjemni večer ljudske besede in pesmi smo zaključili s prebiranjem osmih ljudskih pripovedi. Brali smo jih Jože Mohorič, Romana Pagon, Damijan Janežič in dr. Drago Papler.

Spomini so prišli od ljudi, zapisovalci smo jih zapisali, sedaj v  knjigi z naslovom Pod gorami odhajajo spet med ljudi. Naj živijo naprej!

Prvi odzivi bralcev so navdušujoči. Pohvalili so naše delo. Upajo, da bomo zapisali se katero folklornih ali spominskih pripovedi in jih tako ohranili pri življenju, njim pa v prijetno branje.   

V imenu zapisovalcev se zahvaljujem Turističnemu društvu Naklo za denarno podporo, ki jo je namenilo knjigi Pod gorami in zgibanki s fotografskimi spomini. Hvala tudi Davidu Podobniku in Gregorju Jovanu za tehnično podporo prireditve in Turističnemu društvu za pogostitev. 

Na predstavitvə knige se j zbrau okol sedemdest əldi