Prekova in Smarekarjeva kajža

Prekova in Sm(a)rekarjova kajža stojita sredi vasi Cegelnica. Sta najstarejši hiši v vasi in zadnja pomnika nekdanjega revnega življenja Cegvarjev. Prekova hiša ima ohranjeno črno kuhinjo. Zgrajeni sta iz lesa in delno ometani. Žal so lastniki Prekovo kajžo leta 2015 podrli.

Pre-in-sma-kaj 1
Prekova kajža
Pre-in-sma-kaj 2
Smarekarjeva kajža