Prva rojstna matična knjiga za župnijo Naklo je stara 400 let

Rodoslovje je raziskovanje in zbiranje matičnih podatkov o naših prednikih. Vedno več ljudi zanima kam sežejo njihove korenine in iz matičnih knjig to lahko izvedo.
Javne podatke o prednikih najdemo v urbarjih, matičnih knjigah, knjigah župljanov (statusih animarumih) in raznih popisih. Večino arhiva župnije Naklo od okrog leta 1970 hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani. S predhodno najavo je mogoče posamične dele arhiva raziskovati v arhivski čitalnici.
Župnija Naklo, podobno, kot ostale župnije, ki so takrat obstajale je po navodilih papeža in sklepih tridentinskega koncila dobila rojstno matično knjigo s prvim vpisom 5. oktobra 1611. Pisati jo je začel župnik Peter Otava, ki je v naklanski župniji služboval od leta 1611 do leta 1622.
Matične knjige so z gosjim peresom in tinto pisali župniki. Glede na to kako so z njimi ravnali in kje so jih hranili je odvisno kako so danes ohranjene. Naklanci smo lahko veseli saj so skoraj v celoti ohranjene (manjka le kak posamezni list). Seveda pa so nekatere, predvsem najstarejše poškodovane in potrebne obnove.