Recital in prva naklanska slikarka

V ponedeljek, na slovenski kulturni praznik sta Turistično društvo Naklo in Likovno društvo Naklo v Domu Janeza Filipiča v Naklem pripravila recital Prešernove poezije in pesmi Simona Jenka, Simona Gregorčiča, Toneta Pavčka in Aleša Debeljaka. Recitiralo je šest deklet iz dramske skupine Živčki, pod mentorstvom Mihe Štefeta, in sedem recitatorjev iz Kranja, Ilirske Bistrice, Maribora in Naklega.

Sledila je predstavitev opusa slikarke Lucije Šubic, ki je konec lanskega leta praznovala devetdeseti rojstni dan. Likovno društvo Naklo ji je ob častitljivi obletnici poklonilo predstavitveno zgibanko. Na njej so zapisana slikarkina dela, razstave, življenjepis in ocena. Lucijino življenjsko pot in slike je predstavil Damijan Janežič, oceno likovne kritičarke dr. Slađane Mitrovič pa Alojzija Murn.

»Lucijina slikarska govorica ima bogat repertoar motivov. Poleg klasičnih tihožitij, krajine in žanrskih prizorov se je avtorica nenehno prepuščala slikarski izkušnji portreta in figure. V bogatem slikarskem opusu, ki je danes del mnogih zasebnih likovnih zbirk, opazimo, da je slikala na različne podlage. Najštevilčnejše so slike na platnu, sledijo jim slike na steklu, skrilu, opeki bobrovcu, lesu in pločevini. Poslikala je več skrinj, zibelk in vsaj petsto panjskih končnic. Med najpomembnejši sodita sliki z motivom Zaljubljencev iz leta 2010 ter Dedka in babice iz leta 1984.«

Prijetno srečanje kulturnih zanesenjakov se je zaključilo ob prijetnem pogovoru in obljubi, da se prihodnje leto ponovno snidemo.

Pre-Dan 16 1
Recitatorki dramske skupine Živčki

 

Pre-Dan 16 2
Recitatorki dramske skupine Živčki
Pre-Dan 16 3
Francka Jošt iz Strahinja je recitirala Gregorčičevo pesem Na bregu in predstavila Lucijino sliko z naslovom S trnjem kronani.
Pre-Dan 16 4
Recital je duhovno obogatil udeležence.