Rezljana vrata, portali in stari ključi

Torek, 14. marca se je prevešal v večer in v Pavlinovo galerijo v Domu Janeza Filipiča v Naklem  je prihajalo vse več obiskovalcev. To so bili slikarji in ljubitelji slikarstva iz Naklega, Tržiča, Kranja, Cerkelj na Gorenjskem in Preddvora. Ta večer sta Likovno društvo Naklo in Slikarska sekcija Kulturno umetniškega društva Trata iz Gorenje vasi v Poljanski dolini pripravila odprtje slikarske razstave z naslovom Vrata. Na slikah so slikarji upodobili zanimiva stara rezljana vrata in portale, za katere so motive povečini poiskali v svoji vasi. Nekaj slikarjev iz Gorenje vasi, katerim mentorica je akademska slikarka Maja Šubic, je izbralo za motiv ključe.

Lep kulturni program je pripravila in vodila Jana Rojc predsednica Kulturno umetniškega društva Trata. Nastopile so Živa Klemenčič s kljunasto flavto, Juša Benedičič z violino, pesmi Bine Štampe Žmavc in Toneta Pavčka je prebrala Jušina mama Tina Benedičič, Cilka Bohinc pa je prebrala pesem pokojnega moža Janeza Bohinca. Alojzija Murn, predsednica Likovnega društva Naklo, je v začetnem nagovoru poudarila pomen sodelovanja sorodnih društev in ohranjanje kuturne dediščine. O pomenu portalov in okenskih okvirjev ter o materialu za njihovo izdelavo je spregovoril Damijan Janežič, ki je tudi član Sekcije zgodovinarjev ljubiteljev pri Turističnem društvu Naklo.

Iz Likovnega društva Naklo so sodelovali slikarji Zdravko Purgar, Franc Markovec, Alojzija Murn, Ana Ferjanc, Katarina Babič in učenci slikarske šole Tjaša Žibert, Lea Pavlič, Nikita Pestar Baltič, Ana in Tina Ivanc, Aljaž Šparovec, Lana Pivk in Klara Koncilja.

Alojzija Murn, akademska slikarka Maja Šubic in Jana Rojc. Fotografiral Marjan Ciglič.

Raziskovalec krajevne zgodovine Damijan Janežič je predstavil razvoj vratnih portalov in okenskih okvirov skozi zgodovino. Fotografiral Marjan Ciglič.

Portali in vrata, ki jih je v občini Naklo fotografiral Damijan Janežič.

Fotografije portalov in vrat, ki sta jih fotografirala dr. Drago Papler in dr. Jurij Kurillo (desno). Fotografiral Damijan Janežič.