Brez povezovanja in predstavitvenega gradiva v turizmu ne bo šlo

Turistično društvo Naklo se je med 31. januarjem in 3. februarjem udeležilo sejma Natur Alpe Adria.

Turistične znamenitosti so obiskovalcem predstavljali člani Turističnega društva Naklo Damijan Janežič, David Podobnik in Gregor Jovan.

Štirinajst dni pred sejmom smo v Turističnem društvu Naklo obvestili predsednike KTD Pod krivo jelko Duplje in Kulturnega društva Podbrezje, da lahko sodelujejo na sejmu s predstavitvenim gradivom. Žal se nobeno od društev ni odzvalo povabilu.

V Turističnem društvu Naklo že dlje časa opozarjamo na pomankanje predstavitvenega gradiva in predstavitve turistične dejavnosti občine Naklo na spletu. V začetku aprila 2017 smo organizirali posvet o turizmu. Želeli smo zaspano turistično dejavnost v Naklem premakniti z mrtve točke. Spremenilo se je le v toliko, da smo za letošnji sejem od Občine Naklo dobili nekaj sto zgibank Udin boršt – Naklo.

Nič drugače ni na gorenjski ravni. Regionalna destinacijska organizacija Gorenjska, ki je vsaj v določeni meri združevala gorenjski turizem, je prenehala delovati. Tako letos občine na sejmu niso bile prisotne. Prisotna pa so bila turistična in podobna društva iz večine občin.

Vodilne turistične občine si to lahko privoščijo, saj turistične zmogljivosti zapolnijo s tujci. To storijo s promocijo na glavnih svetovnih turističnih borzah, v prid so jim tudi krizna žarišča na ali ob turistično močnih državah v svetu.

Tega pa si ne moremo privoščiti v manj turistično razvitih občinah. Turisti iz Slovenije in sosednjih držav bi nam prišli še kako prav. Tudi oni prinesejo evre.

Tako v času, ko bi se morale gorenjske občine turistično povezovati, podobno, kot v nekaterih drugih delih Slovenije (Primorska, Bela Krajina, Štajerska) ponovno vsaka zase poskuša s privabljanjem turistov.

Žal v Naklem ne delamo niti tega. Če se nebi po svojih močeh trudili vsaj člani Turističnega društva Naklo, v Naklem niti ne bi vedeli kaj turistična dejavnost je.