Sekcija zgodovinarjev ljubiteljev (SZL)

Sekcija zgodovinarjev ljubiteljev (SZL) pri Turističnem društvu Naklo je bila ustanovljena 30. marca 2004 in je združila do tedaj samostojne raziskovalce naklanske preteklosti.
Pokriva območje Naklega z vasmi Naklo, Malo Naklo, Polica, Okroglo, Žeje, Strahinj in Cegelnica.
Člani zbiramo slikovni material in predmete ter raziskujemo in zapisujemo gradivo, iz preteklosti naših vasi. Izsledke objavljamo v samostojnih in skupinskih publikacijah ter prispevkih v časopisju. Širši javnosti predstavljamo naše pomembne osebnosti iz preteklosti in sodobnosti, kulturne in gospodarske objekte, zanimive predmete lokalne dediščine, organizacije in društva. Pripravljeni smo sodelovati pri pripravi spletnih strani, dokumentarnih radijskih in televizijskih oddaj, dopisovati v Glas občine Naklo, Gorenjski glas …
Prizadevamo si za ureditev in označitev zanemarjenih kulturnih in naravnih spomenikov, pridobitev prostorov za muzejske dejavnosti in organizacijo stalnih in občasnih razstav.

Člani SZL smo:

  • Damijan Janežič (domoznanstvo, kronologija, biografije …)
  • Mara Črnilec (zgodovina, zemljepis, domoznanstvo …), tel.: 257 18 03
  • Helena Rant (zgodovina, domoznanstvo, etnologija …)
  • Peter Kuhar (rodoslovje)
  • Doc. dr. Drago Papler (znanost, domoznanstvo,tehniška dediščina – zgodovina,elektrike, biografije …) tel.: 204 9240
  • Janez Markič (domoznanstvo, biografije …)
  • Magda Miklavčič Pintarič (umetnostna zgodovina …)
  • Rado Vodenik (ljubitelj tehniške, predvsem železniške dediščine)
  • Tone Kavčič (knjižni antikvariat)
  • Žiga Konjar (zgodovina in zemljepis)     

Naklo na Gorenjskem (zgibanka)

avtorica besedila: Mara Črnilec, 1995,
RAZPRODANO

Turistični vodnik po občini Naklo

 avtorji besedil: 
Mara Črnilec, Mirko Poličar in
Andrej Černilec,
junij 1999,
RAZPRODANO

Sto let kmetijskega zadružništva v Naklem

avtorji besedil: Damijan Janežič, Viktor Frelih, Janez Črnilec, Drago Papler, Franc Pavlin, Štefka Pavlin, mag. Marjan Pogačnik, Helena Rant in Marjana Žibert, junij 2003, RAZPRODANO

Izdelovalci mlinskih kamnov

avtorica besedila: Mara Črnilec, oktober 2003,

Naklo, vodnik po župniji, 2005

avtorji besedil: Damijan Janežič, Magda Miklavčič Pintarič, Marija Jerše, Janez Markič, Helena Rant, Žiga Konjar, Mara Črnilec in Drago Papler, junij 2005, RAZPRODANO

Kulturna stoletnica v Naklem (zgibanka)

avtor besedila: Damijan Janežič, februar 2007,
RAZPRODANO

Naš škof Jernej Legat (zgibanka)

avtor besedila: Damijan Janežič, marec 2007, RAZPRODANO

Železnica skozi Naklo, 1908-1966-2008

avtorji besedil: Karel Rustja, Damijan Janežič, Drago Papler, Jože Mohorič, Stane Mihelič, Janez Zazvonil in ostali, julij 2008, RAZPRODANO

Na Kalu, Zbornik Občine Naklo 2010

avtorji: besedil Helena Rant, Drago Goričan, Franc Pavlin, Janko Jeglič, Danilo Turk, Janez Pivk, Daniela Žagar, Stane Mihelič, Gabrijela Masten, Mihaela Križaj, Tina Primožič, mag. Marijan Pogačnik, Janez Rihar, Janez Zupanc, Franc Grahek, Ivan Meglič, Damijan Janežič, Daca Perne, Marjan Babič, Andrej Kosič, Mateja Krsnik, Katja Rozman, Zdravka Klančnik, mag. Drago Papler, Gabrijela Jošt, Tanja Zorzut, Marija Jereb, Stanka Malovrh, Marjan Gradišar, Vili Tomat, Tomaž Pirih, Robert Markič, Janko Troha, Rok Kašpar, Pavel Debeljak, Janez Legat, Boris Božičnik, Miha Šinko, Rok Istenič, junij 2010

Turizem v Naklem, 1963-2013

avtorji besedila: Damijan Janežič, mag. Drago Papler in ostali, november 2013

Stoletje Pošte v Naklem, 1883 – 1914 – 2014

avtor besedila:  Damijan Janežič, junij 2014

Pod Gorami - 2017

Avtorji: Anica Arh, Milan Debeljak, Damijan Janežič dr. Bojan Knific, Jožica Koder, Irma Lipovec, Petra Lombar Premru, Stane Mihelič, Miha Mohor, dr. Drago Papler, Francka Planinc, Janez Slapar, Irena Traven in drugi (skupaj 45 avtorjev), urednik: Miha Mohor, strokovna urednica: ddr. Marija Stanonik, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU Ljubljana.

Pod Gorami - 2017

Avtor: Damijan Janežič

Ste se ob branju našega prispevka navdušili za raziskovanje preteklosti domače vasi? Se s tem že ukvarjate? Pridružite se nam!

Z združenimi močmi nam bo uspelo ohraniti več preteklosti naših vasi.