SLOVENSKO PLEMSTVO

Predavatelj:  Miro Erzin iz Šenčurja         Čas:   ob 18. uri
Datum:        21. januarja 2020
                  Kje:   Gostilnica Kresnik

Sredi januarja se je v Naklem oglasil pesnik in pisatelj Miro Erzin iz Šenčurja. Predstavil je slovensko plemstvo.

Najpomembnejšo vlogo je odigralo v 16. stoletju, v dobi protestantizma. Nekatere znane in bogate plemiške družine so v tistem času bile velike podpornice prvih slovenskih knjig. Prav tako so odločilno pripomogle h končanju turških vpadov.

V času šolanja so nas učili, da slovenskega plemstva ni bilo. Pa to ni res. Že iz časa karantanske države je znano slovensko plemstvo. V 11. stoletju je živela plemkinja Ema Krška, doma na Pilštanju na Kozjanskem. Nekatere plemiške družine so se na slovensko ozemlje priselile z Nemškega govornega področja, Italije in Madžarske. Po nekaj generacijah so se štele za Slovenske. Takšna je bila rodbina Turjaških.

Raziskovanje slovenskega plemstva je oživelo šele s slovensko državo, konec 20. stoletja. Plemstvo sta prizadela protireformacija, ko so morali plemiči, ki niso prestopili nazaj v krščanstvo, naše kraje zapustiti in komunizem po drugi svetovni vojni, ki je plemstvo zatrl.

Miro Erzin je napisal knjigo o plemiški družini Raubar, ki je prišla na osrednje slovensko ozemlje

iz Ziljske doline.