Španova hiša

V Španovi hiši na Glavni cesti v Naklem je bila do leta 1929 furmanska gostilna, konec 19. stoletja tudi pisemska zbiralnica. Domačijo so sestavljali nadstropna hiša, svinjski hlev s kaščo, skedenj, drvarnica, trije hlevi (za domačo živino in dva za furmanske konje), kovačnica, javna kopalnica (domnevno od napeljave vodovoda leta 1910, do druge svetovne vojne) in kapelica. Skedenj je danes podrt, kovačnica in javna kopalnica pa sta preurejeni v garaže.
Hiša je bila domnevno zgrajena leta 1695, kar priča letnica na lesenem stropu v hiši (dnevni sobi). Del hiše ima obokano klet, ki je do leta 1929 med drugim služila za shrambo vina. Stropi so, razen v hiši, leseni in ometani. V zadnji četrtini 19. stoletja, potem ko se je leta 1874 na domačijo priženil Valentin Korenčan z Vrhnike (nekaj časa hlapec pri stricu Antonu Zarniku župniku v Naklem), je bila hiša temeljito prenovljena (menjava oken, bogato okrašen venčni zidec, med nadstropjem in podstreho). Polkrožna vrata s portalom iz tufa so bila zamenjana po letu 1905.