Spomenik dr. Gregorju Voglarju

Ob 350 obletnici rojstva dr. Gregorja Voglarja (Dr. Gregorius Carbonarius von Wiesenegg) (1651 – 1717) je bil leta 2002 sredi Naklega postavljen vodnjak s spomenikom. Spomenik je posvečen najpomembnejšemu Naklancu, ki se je v oporoki spomnil rojstne vasi in ji zapustil denarni dar za obnovo vodovoda in postavitev korit sredi vasi.
Spomenik je izdelal akademski kipar Stane Kolman z Zgoše pri Begunjah, vodnjak pa  podjetje Marmor iz Hotavelj.   

Spo-Dr-Gre-Vog 1
Ob Voglarjevem spominskem znamenju stoji Kapelica Lurške Matere božje, postavljena leta 1765. Dr. Voglarju in župniku Jožefu Kosu (1722 – 1752) so jo v zahvalo postavili hvaležni vaščani.