Tomo Zupan

Duhovnik, profesor, zavzet narodni in kulturni delavec, monsignor Tomo Zupan se je bil rodil 21. decembra 1839 v Smokuču pri Žirovnici na Gorenjskem. Osnovno šolo je obiskoval na Breznici, gimnazijo in bogoslovje pa v Ljubljani. Leta 1863 je bil posvečen v duhovnika. Že leta 1862 je začel opravljati delo predstojnika, leta 1883 pa delo vodje Alojzijevišča (malega semenišča) v Ljubljani. Zasebno je študiral slavistiko in iz nje naredil izpit pri profesorju Miklošiču na Dunaju. Leta 1867 je začel poučevati verouk, slovenski jezik in risanje na kranjski gimnaziji, kasneje pa verouk na ljubljanski gimnaziji. Leta 1895 je na Okroglem pri Naklem zgradil podeželsko vilo, v kateri se je po upokojitvi leta 1904 naselil. Umrl je 8. marca 1937, star 97 let.
Zupan je slovel, kot izjemno delaven človek in strog vzgojitelj. Dijake je navajal na pisateljevanje in jih učil lepega vedenja. Vse življenje je zbiral Prešernovo zapuščino in o njem zapisal vse kar je od pesnikovih sorodnikov in znancev izvedel. Podrobno je zapisoval vse podatke v zvezi z znamenitimi rojaki brezniške župnije. Zbiral je Prešernovo zapuščino in pohištvo iz kranjskega stanovanja. Z njim je na Okroglem opremil »Prešernovo sobo«.
V narodnoobrambnem pogledu je najpomembnejše delo opravil, kot soustanovitelj in dolgoletni predsednik Družbe sv. Cirila in Metoda. Zaradi rahlo svobodomiselnih nazorov in protinemških nastopov je doživel hude napade iz katoliškega tabora.
V svoji vili je imel kapelo posvečeno slovanskima apostoloma sv. Cirilu in Metodu. V bogato založeni knjižnici je imel mnoge redke knjige, celotne letnike osrednjih slovenskih časnikov in časopisov. Bil je zelo gostoljuben, njegov dom pa je bil vedno na stežaj odprt obiskovalcem.