Turistično društvo bo praznovalo delovno

V petek 1. marca smo se v Gostilnici Kresnik zbrali člani Turističnega društva Naklo na petdesetem, jubilejnem občnem zboru. Najprej smo se ozrli v preteklo leto. Predsednik Aleš Kokalj je povedal: »Pripravili smo dve večji prireditvi pustno maškarado na pustno soboto in prireditev Najlepše doma s podelitvijo priznanj lastnikom najlepše urejenih hiš in vrtov s kulturno-zabavnim programom. Slednja se je odvijala novembra v Domu Janeza Filipiča. Začeli smo s potopisnimi in drugimi zanimivimi predavanji. Spomladi sta potovanji po Južni Ameriki in Aziji predstavila Janez Pretnar in Matej Tonejec. Jeseni nas je ponovno obiskal Pretnar in nas popeljal na Novo Zelandijo, Rožana Koštial nam je predstavila oljko in oljčno olje. En dan smo se udeležili sejma Turizem in prosti čas in čistilne akcije.«
Francu Jelovčanu, enemu starejših članov društva, ki je v upravnem odboru in različnih komisijah delal več, kot 40 let je predsednik na predlog upravnega odbora podelil Priznanje častnega člana.
Letošnje leto je za društvo in člane jubilejno. Načrtujemo več prireditev, ki bodo po večini potekale jeseni. Prva bo že 5. aprila, ko nas bo Helena Rant popeljala po novi razstavi Gorenjskega muzeja Prelepa Gorenjska. Najbolj natrpan s prireditvami bo november. Osmega bo predstavitev knjige o zgodovini društva in turizma v občini Naklo, šestnajstega bo osrednja prireditev ob zlatem jubileju, devetindvajsetega bo ob predvajanju filmov o preteklosti društvenega življenja pripovedoval dr. Drago Papler. Vse prireditve bodo v Gostilnici Kresnik, razen osrednje, ki bo v Domu Janeza Filipiča. Sredi leta bodo izšle štiri razglednice, dve z motivi Naklega, po ena pa z motivi Dupelj in Podbrezij. Člani sekcije likovnikov pri Kulturnem društvu Naklo bodo poslikali klančino pri muzejski lokomotivi. Ob tem se bomo udeležili še čistilne akcije, pripravili pa smo že pustno maškarado.
Spletna stran, ki jo ima društvo deluje 20 mesecev. V tem času jo je obiskalo že skoraj rekordnih pol milijona obiskovalcev.
Konec aprila izide ponatis knjige Železnica skozi Naklo. Stala bo 8 evrov, dobila pa se bo v Gostilnici Kresnik.   
Člani društva so imeli največ vprašanj v zvezi s ponovnim prihodom muzejskega vlaka v Naklo in povezovanjem. Rado Vodenik je dejal, da bi na tako veliko prireditev, kot je Na vasi se dogaja moral pripeljati muzejski vlak. Le tako bo v Naklo prišlo nekaj tujih obiskovalcev, ki bodo na vasi ostali tudi opoldne, domači ljudje se v tem času porazgubijo po domovih.
Uroš Brankovič s Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj je povedal, da bi se morala tako društva v Občini, kot občine bolj povezovati. Naklo je premajhna Občina, skupaj s Tržičem in Kranjem bi lahko hitreje napredovala. V drugih slovenskih pokrajinah se turistična dejavnost v primerjavi z Naklim mnogo hitreje razvija.     
Ob koncu občnega zbora je predsednik Kokalj dodal: »Že čez štirinajst dni (19. marca, ob 19. uri) vas vabimo na potopisno predavanje Janeza Pretnarja o Azarbejdžanu, 26. marca, ob 18. uri na predavanje Ane Ogorevc o bučah in 10. aprila na predavanje Rožane Koštial o lepotah slovenske Istre.«
Društvo ima že blizu 50 članov. Občnega zbora se jih je udeležila večina.