Turistično društvo Naklo skozi čas

Po obnovi v vojni uničene Evrope se je začel dvigovati življenjski standard. Nekateri so si že lahko privoščili dopust na morju. Ko pa je Jugoslavija odprla meje in tujci niso potrebovali vize, so se pričela množična romanja turistov na obalo Jadranskega morja. Turiste, ki so pripotovali v Slovenijo prek Korenskega sedla in Ljubelja, je glavna gorenjska cesta vodila skozi Naklo. 
Konec petdesetih let se Nakljanci za turiste še niso kaj dosti menili. Peščico Nakljancev, ki so bili člani kranjskega turističnega društva, je na koristi turizma opominjal predsednik Franc Dolinar.
Med njimi je bil Peter Komovec, zaposlen v Kmetijski zadrugi Naklo. K pripravam za ustanovitev društva konec leta 1962 in leta 1963 je povabil sodelavca Jožeta Resmana,  predsednika Krajevne skupnosti in direktorja Kmetijske zadruge Naklo, in Marico Križajevo,  tajnico zadruge.
Društvo je bilo ustanovljeno za namen posredovanja informacij (informativna služba), recepcijske službe (recepcije) za zasebne sobe, menjalnice denarja, prodaje spominkov in razglednic, prodaje tobačnih izdelkov, prodaje alkoholnih in brezalkoholnih pijač, lučk, sladoleda in smetane (bife Turist).
Na prvem občnem zboru Turističnega društva Naklo se je 13. novembra 1963 v Zadružnem domu zbralo prek sto Nakljancev in Dupljancev. Člani upravnega odbora s prvim predsednikom Francem Križnarjem iz Naklega so takoj po ustanovitvi društva začeli Nakljancem pojasnjevati pomen turizma in koristi oddajanja sob. Že prvo leto so ponujali 28 postelj in prenočili 950 gostov. Prvi receptor Ivan Knific in drugi Miro Brajnik sta imela prostore v pisarni mostne tehtnice pri železniški postaji. Turiste sta čakala kar na avtobusni postaji ali pred Gostilno Marinšek.
Leta 1966 je društvo iz sklada splošnega ljudskega premoženja dobilo 407 m2 veliko zemljišče v bližini Gostilne Marinšek. 28. maja 1966, ko se je začela letna sezona, so že slovesno predali namenu nov montažni objekt za turistično poslovalnico.

TD-Naklo-skozi-cas 1
Turistična poslovalnica, med Nakljanci znana tudi pod imeni Paviljon, Turist in Kurica, je okrog trideset let služila kot povezovalni prostor nakljanskih zasebnih lastnikov sob. Fotografiral Darko Čadež iz Spodnje Besnice, arhiv Turističnega društva Naklo.

 

Čeprav so turistični delavci pridobili osnovne pogoje za delo, so želeli nadgraditi turizem v Naklem. Tako so leta 1966 odprli začasni avtokamp za Domom kulture (današnjim Domom Janeza Filipiča). Deloval je tri leta. Konec šestdesetih let so člani upravnega odbora Turističnega društva Naklo pomagali organizirati turistični pododbor v Dupljah. Z njegovo pomočjo sta leta 1971 začela z delom Avtokamp in turistična kmetija Trnovc. Od leta 1968 je bilo Turistično društvo Naklo soorganizator vaških piknikov za angleške in nizozemske goste na Drinovčovi kmetiji na Okroglem in leta 1971 v Avtokampu Trnovc v Dupljah.
Člani društva so želeli urediti vas in jo polepšati z zasaditvijo rož. Krajevni skupnosti so zato predlagali, da bi vsako pomlad organizirali akcijo Očistimo naš kraj. Redno so se prijavljali na tekmovanje Turistične zveze Slovenije za najbolj urejen kraj v Sloveniji. Najvišje mesto so dosegli leta 1970, ko je Naklo zasedlo 7. mesto.
Redno so se udeleževali prireditve cerkljanskega turističnega društva Razstava cvetja in lovstva ter turističnega veleslaloma na Krvavcu.
Kmalu so se začeli zavedati, da bo treba organizirati Turistični podmladek in tako izobraziti mladino, ki bo prevzela delo starejših. Podmladek je bil ustanovljen 26. oktobra 1978. Na ustanovnem sestanku se je vanj vključilo 45 članov, učencev višjih razredov Osnovne šole Naklo in dijakov s področja Krajevne skupnosti Naklo. Za prvega predsednika so izvolili Draga Paplerja iz Naklega. Člani podmladka so sodelovali s Turističnim društvom Naklo na prireditvah, v čistilni akciji, organizirali so potopisna predavanja in sodelovali z Gorenjsko turistično zvezo, ki je razpisala več tekmovanj, med njimi nalogo za učence osnovne šole z naslovom Kaj lahko pokažem turistu v svojem kraju in Mladinski turistični kviz Gorenjske. Pod tem imenom je Turistični podmladek deloval do leta 1997, odtlej pa kot Turistični krožek Osnovne šole Naklo.
Krajevna skupnost se je kmalu po ustanovitvi društva odrekla turistični taksi in jo namenila društvu. Zato je društvo leta 1983 namesto Krajevne skupnosti Naklo prispevalo za asfaltiranje parkirišča pred Domom Kokrškega bataljona (današnjim Domom Janeza Filipiča) in pogosto denarno pomagalo drugim društvom. Leta 1995 je po spremenjenem zakonu turistična taksa postala del občinskega proračuna. 
Število turistov je od ustanovitve društva raslo, leta 1970 so jih našteli že blizu 8.000. Lastniki sob so imeli 100 postelj in še 50 posebnih zložljivih ležišč. Nato se je rast umirila. Sredi osemdesetih let se je število gostov povzpelo do številke, ki je po letu 1989 niso mogli več doseči. Tako je leta 1984 v Naklem prenočilo več kot 12.500 gostov, leta 1986 prek 15.000, naslednje leto pa že več kot 16.500. To je bil že čas, ko so velik delež zasedli delavci z gradbišč trgovskega podjetja Merkur, avtoceste in transformatorske postaje na Okroglem (1986 prek 12.000 nočitev). Največ tujih turistov je prespalo v Naklem sredi osemdesetih let. Leta 1984 kar 2.800. Po odprtju avtoceste leta 1985 so se lastniki sob v Naklem spraševali, ali bodo še prenočevali tuje turiste. Društvo je ob avtocesti pri Dolenji vasi v Podbrezjah, pri Bistrici, na izvozu Kranj – zahod in na Kranjskem polju postavilo velike reklamne table. Uspešno so privabljale tuje turiste. Julija in avgusta so osnovnošolci, večinoma otroci lastnikov turističnih sob, kot vodiči vodili turiste do prenočišč. Sobodajalka Marija Zupan, po domače Kvanšekova s Pivke, je imela največ sob. Prenočila je lahko do pet družin.

TD-Naklo-skozi-cas 2
Reklamne table, ki jih je postavilo Turistično društvo Naklo, so po odprtju avtoceste ponovno privabljale tuje turiste v našo vas. Žal, od leta 2013 nič več. Fotografiral Damijan Janežič, 2013.

 

Konec sedemdesetih let je bilo število postelj manjše od povpraševanja turistov. Zato jih je receptor Miro Brajnik napotil v druga turistična središča. Največje število postelj so lastniki sob imeli konec osemdesetih let. Leta 1987 je 17 lastnikov lahko ponudilo 120 postelj. Leta 1991 je Naklo zaradi krize v Jugoslaviji, vojne in osamosvojitve Slovenije in Hrvaške obiskalo le 84 tujih turistov. Leta 1996 so članice Marija Drinovec, Heda Govekar, Mira Papler, Marija Kokalj, Milica in Ivanka Sušnik iz Naklega še zadnje leto oddajale sobe prek Turističnega društva. Razpolagale so s 16 sobami in 43 posteljami. 
Z izvolitvijo Mare Črnilec za predsednico, leta 1992, je v društvu zavel nov veter. Lastniki sob, ki so dotlej imeli glavno besedo, so se v nekaj letih umaknili v ozadje. Recepcija in sobe so postale postranska zadeva Turističnega društva Naklo. Društvo se je začelo usmerjati k turističnim, kulturnim in etnološkim prireditvam.
Predsednik Krajevne skupnosti Naklo Ivan Štular je leta 1992 predlagal Dan Nakla, kulturno-zabavno prireditev. Predsednica društva Mara Črnilec je ob pomoči članov upravnega odbora kakih osem let pripravljala program te prireditve. Na njej je sodelovala večina nakljanskih društev. Pripravili so razstavo, kulturne in zabavne prireditve. Na predvečer praznika dneva državnosti, 24. junija, so člani društva sodelovali na kresovanju. Nosilec prireditev je bila Krajevna skupnost Naklo, pozneje Občina Naklo.
Leta 1993 so začeli pripravljati pustni sprevod. Odvijal se je po ulicah Naklega. Sredi devetdesetih let se jim je pridružila manjša skupina kurentov iz okolice Ptuja.
Leta 2001 so okrog velike noči začeli pripravljati Pirhariado. Obiskovalci so občudovali razstavo pirhov, velikonočnih aranžmajev in kulinarike, ki so jo pripravili člani društva in nekatere Nakljanke, članice Društva kmečkih žena. Tekmovali so v sekanju pirhov. Razstavo so si prišli ogledat obiskovalci z vse Gorenjske in osrednje Slovenije. Verjetno so o Pirhariadi slišali v oddaji Homoturistikus na Televiziji Slovenija, kjer je bila predstavljena.

TD-Naklo-skozi-cas 3
Ena najodmevnejših prireditev Turističnega društva Naklo je bila Pirhariada, razstava velikonočnih dobrot. Fotografiral Jože Zaplotnik, 2003, arhiv Turističnega društva Naklo.

Vodstvo in svetniki Občine Naklo so leta 2004 imeli veliko pripomb na iz leta v leto ponavljajoče se  prireditve. Zato člani društva tisto leto nekaj prireditev niso organizirali, med njimi Pirhariade. Prav za ogled slednje so člane upravnega odbora klicali ljudje z vseh koncev Slovenije, ker bi si jo radi ogledali. 
Člani društva so občasno pripravljali razstave likovnikov, povečini slikarjev iz Naklega in Podbrezij, manj  iz Dupelj. Skupaj z MePZ Dobrava so pripravili pevski Večer s podoknico. Leta 1995 so začeli z božično-novoletnimi koncerti. Nastopali so pevski zbori, najdlje MePZ Dobrava. Po nekaj letih se jim je pridružil Pihalni orkester Tržič. Občasno so pripravili kulturni program ob slovenskem kulturnem prazniku. Leta 2002 so pər Poličarjǝ na Polici sprejeli novomašnika Matjaža Zupana. Leta 2005 se je za leto dni društvu priključila Sekcija likovnikov. V začetku decembra so izdelovali novoletne čestitke.
Leto za letom, julija, so člani društva ocenjevali urejenost hiš, kmetij, kulturnih objektov, trgovin, podjetij …, novembra pa podelili priznanja in pripravili kulturno-zabavno prireditev, na kateri so se predstavili nakljanski talenti in že uveljavljeni glasbeniki. S tem so občane spodbujali k urejenim hišam, dvoriščem in vrtovom. V letih od 2006 do 2009 ocenjevanja urejenosti ni bilo.
Na silvestrovo so se, v letih od 1995 do 2009, Nakljanci vsako leto okrog polnoči zbrali v središču vasi (pred trgovino Živila ali starim Zadružnim domom) in si ob pogovoru voščili srečno novo leto. V začetku decembra so člani društva sodelovali pri prižiganju luči na božično-novoletni smreki v središču Naklega.
Tekmovanj za najlepše urejen kraj, ki ga je organizirala Gorenjska turistična zveza, se po letu 1995 nekaj let, zaradi črnih točk sredi Naklega, niso udeleževali. Leta 2008 je Osnovna šola v Naklem že tretjič dobila priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepšo šolo v Sloveniji.
Leta 1968 je društvo izdalo prve prospekte z opisom Naklega. Nato ponovno leta 1987, 1990 in 1991, ko se je število turistov zaradi krize v Jugoslaviji prepolovilo. Prevedli so jih v nemški in angleški jezik in jih delili na Ljubelju. Leta 1995 je predsednica Mara Črnilec napisala besedilo za prvi sodobni prospekt (zgibanko) – Naklo na Gorenjskem. Leta 2000 je izšel prospekt Naklo, vodnik po občini. Besedilo sta napisala člana društva Mara Črnilec in Mirko Poličar, večino fotografij je posnel Jože Zaplotnik, več članov pa je pomagalo pri pripravi. Redno so izdajali razglednice. Prav je, da tu omenimo še prospekt, zgibanko z naslovom Kranj in okolica, ki so jo izdala turistična društva občine Kranj leta 1969 in so jo lastniki sob v Naklem delili gostom. Leta 1991 je Skupščina Občine Kranj izdala prvi Turistični vodnik po Kranju in okolici. V njem je na straneh od 71 do 73 predstavljen izlet v Naklo, Podbrezje in Duplje. Leta 2008 je založba Turistika s Trstenika izdala trikrat obsežnejši in prenovljeni ponatis leta 1997 izdane publikacije z naslovom Gorenjska Vodnik. Avtorja besedila sta Matjaž Chvatal in Petra Vencelj. 
Leta 1999 je Občina Naklo za več let odtegnila podporo društvu. To se je zgodilo zaradi nasprotovanja članov sežigalnici in kasneje sortirnici odpadkov, ki bi ju postavili ob podjetju Eksoterm na Polici. Ob študiju te tematike je nekaj članov ugotovilo, da bi bila okolica v veliki nevarnosti zaradi onesnaženja in z njim povezanih bolezni vseh živih bitij.
Inšpektor je na zahtevo gostilničarja Marjana Marinška ml. leta 1999 zahteval odstranitev brunarice, v kateri je bila recepcija, in odstranitev dela turističnega objekta ali njegovo zaprtje.
Leta 2002 so se člani društva lotili priprave etnoloških prireditev; krehanje in ličkanje koruze, obrezovanje krmne repe in obujanje starih običajev. Prireditve so  bile na Poličarjovi kmetiji na Polici. Leta 2005 so pripravili Kašariado. Kuhali so pastirsko kašo, znana je bila predvsem v Podbrezjah.
Leta 2003 so člani društva sodelovali pri postavitvi zasebnega Muzeja mlinskih kamnov na Polici.
S postavitvijo mlaja in s kulturnim programom sredi Naklega je 30. aprila 2004 več društev, med njimi turistično, počastilo vstop Slovenije v Evropsko unijo.
V društvu je leta 2004 začela delati Sekcija zgodovinarjev ljubiteljev. Člani zbirajo slikovni material in predmete ter raziskujejo preteklost vasi na območju župnije Naklo. Izsledke objavljajo v samostojnih in skupinskih publikacijah ter prispevkih v časopisju. Leta 2005 so sodelovali pri pisanju knjižice Naklo, vodnik po župniji. Leta 2007 je član Damijan Janežič pripravil razstavo, zgibanko z naslovom Naš škof Jernej Legat in izlet v Trst; v spomin na 200-letnico rojstva tržaško-koprskega škofa Jerneja Legata. Ob 100-letnici odprtja železniške proge Kranj–Tržič, leta 2008, je Turistično društvo Naklo skupaj z Občino pripravilo osrednjo prireditev z odkritjem muzejske lokomotive in s prihodom muzejskega vlaka iz Ljubljane v Naklo. Več članov Sekcije zgodovinarjev ljubiteljev je sodelovalo pri pisanju prispevkov za knjigo Železnica skozi Naklo. Član sekcije Damijan Janežič je sodeloval pri razstavi Razglednice in fotografije so predstavile čas, ki ga ni več (ob 100-letnici proge Kranj–Tržič). Več članov Sekcije zgodovinarjev ljubiteljev je leta 2010 sodelovalo tudi pri pisanju prispevkov za zbornik z naslovom Na Kalu.
Društvo se je leta 2005 priključilo akciji Gorenjske turistične zveze Vrnimo na balkon in okna gorenjski nagelj.
Leta 2006 so pod vodstvom nove predsednice društva Gabrijele Jošt pripravili prireditev za otroke Turistični rompompom. Ogledali so si igrico o turizmu in risali po asfaltu.
Leta 2006 je društvo v sodelovanju z Občino organiziralo prvi tečaj za lokalne turistične vodnike. Naslednje leto je Občina Naklo dobila enajst izšolanih vodnikov.
Leta 2007 se je nekaj članov prvič udeležilo sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani. Predstavljali so turistično zanimive kulturne in naravne lepote občine Naklo in delili različne  prospekte in razglednice.
Na rednem občnem zboru marca 2009 so člani sprejeli sklep o odstranitvi poslovno-gostinskega objekta Turističnega društva Naklo. Zemljišče so z majem oddali lastniku gostilne in hotela Marjanu Marinšku v desetletni zakup. Društvo je dobilo za ta čas v brezplačni zakup lokal, namenjen Turistično informativnemu centru pri Gostilnici Kresnik. Objekt je bil zgrajen leta 2004.
Od leta 2011 društvo na svoji spletni strani Nakljancem in turistom predstavlja vasi pod zvonom sv. Petra, geografijo, naravo, našo preteklost, kulturne znamenitosti, muzeje in spomenike, znane osebe in skupine, šport in rekreacijo, turizem skozi čas, doživetja (izleti v Naklem in okolici, lokalni turistični vodniki, vožnja s konjsko vprego, tematske poti), ponudnike storitev (prenočišča, gostinski lokali, trgovine in izdelki s kmetij, rokodelci, maše), prireditve in dogodke …
Leta 2012 je društvo ponovno začelo pripravljati zanimiva potopisna, etnološka, zgodovinska in druga predavanja. Na sporedu so bila že konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let, ko jih je organiziral Turistični podmladek pri Turističnem društvu Naklo.
Sedanji odbor je začel delati leta 2010. V program dela je uvrstil dve večji prireditvi, Pustni sprevod po Naklem, na pustno soboto, ter Najlepše doma, kulturno-zabavno prireditev v novembru, s podelitvijo priznanj za najlepše urejene hiše in vrtove. Člani društva se spomladi udeležijo čistilne akcije, konec januarja sodelujejo en dan na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani.    
Turistično društvo Naklo je bilo leta 1963 ustanovljeno za območje krajevnih skupnosti Naklo, Podbrezje in Duplje. V tem obsegu je delovalo do leta 1997, ko so v Dupljah ustanovili Kulturno turistično društvo Pod krivo jelko Duplje, in sicer za nekdanjo Krajevno skupnost Duplje, leta 2008 se mu je pridružila vas Žeje. Od leta 2006 Turistično društvo Naklo deluje na območju nekdanje Krajevne skupnosti Naklo.
Ustanovnega občnega zbora leta 1963 se je udeležilo nad 80 bodočih članov iz Krajevne skupnosti Naklo in predstavniki Krajevne skupnosti Duplje. Iz Podbrezij ni bilo nikogar, čeprav so bili predstavniki te krajevne skupnosti in nekaterih društev vabljeni. Naslednje poldrugo desetletje je društvo štelo blizu 200 članov. V začetku osemdesetih let se je članstvo povzpelo do okrog 350 članov. Leta 2001 so za častnega člana imenovali ustanovnega člana Jožeta Resmana, leta 2005 dolgoletnega člana v upravnem odboru in tajnika Mirka Poličarja, leta 2011 nekdanjo predsednico društva Maro Črnilec in ustanovnega člana Petra Komovca, leta 2013 pa dolgoletnega člana in nad štirideset let člana upravnega odbora in različnih komisij Franca Jelovčana. Po letu 2006 se je število članov močno zmanjšalo. Tisto leto jih je ob menjavi generacij plačalo članarino le 17, nato pa se je število iz leta v leto večalo, leta 2012 jih je bilo 37 in 4 častni člani.
Predsedniki Turističnega društva Naklo so v letih od 1963 do 2014 bili: Franc Križnar (Markušov z Okroglega) iz Naklega, (1963–1967, 1970–1974, 1986–1990), Janko Markič (Robovčov iz Strahinja) iz Naklega (1968–1970), Jurij Gabrič iz Naklega (1974–1978), Miro Brajnik iz Naklega (1978–1980), Metod Novak s Police (1980–1986), Marjan Kalan (Bidetov s Cegelnice) iz Naklega (1990–1992), Mara Črnilec (Štancarjova s Police) iz Naklega (1992–2005), Ronka Kozjek iz Podbrezij (2005–2006), Gabrijela Jošt iz Naklega (2006–2010) in Aleš Kokalj iz Strahinja (2010–2014). 
Leta 2013 je na območju Turističnega društva Naklo oddajalo sobe sedem zasebnih lastnikov. Največ sob ima Hotel Marinšek, Naklo (61), nato sledijo Sobe Drinovec, Naklo in Kavarna in sobe Poni, Naklo (6), Gostišče klub Kovač, Naklo (5), Sobe Markič, Naklo (4), Sobe Papler, Naklo in  Sobe Stare, Cegelnica (2). Najdlje, s prekinitvijo kako desetletje od konca osemdesetih let do konca devetdesetih let, sobe oddaja Gostilna, danes Hotel Marjana Marinška st. in ml. Petdeset let pa oddajajo sobe še Paplerjevi in Markičevi.
Doslej so člani društva slovesno praznovali petnajst, dvajset, trideset in štiridesetletnico.
Na akademiji ob petnajstletnici, 17. novembra 1979, so v kulturnem programu nastopili recitatorji Kulturno umetniškega društva Dobrava in MoPZ Naklo. Slavnostna govornika sta bila predsednik društva Miro Brajnik in podpredsednik društva ter predsednik odbora za praznovanje 15-letnice Drago Papler. Nato so podelili priznanja.
Za dvajsetletnico, 25. novembra 1983, so odprli razstavo Krajevna skupnost Naklo skozi čas, ki je prikazala zgodovino in razvoj Naklega, in izvedli slovesno akademijo, ko so nastopili MoPZ iz Naklega, recitatorji Kulturno umetniškega društva Dobrava Naklo, slavnostni govornik Franc Križnar in Folklorna skupina Iskra iz Kranja. V odmorih so predvajali film o gradnji Prosvetnega, današnjega Doma Janeza Filipiča. Zaslužnim turističnim delavcem so podelili priznanja in knjižne nagrade.
Tridesetletnico društva so člani praznovali 12. novembra 1993. Pripravili so slovesno akademijo, na kateri so nastopili MePZ Dobrava, Turistični podmladek in učenci Osnovne šole Naklo. Turistična zveza Slovenije in naše društvo sta podelila priznanja prizadevnim turističnim delavcem. 
Na akademiji ob štiridesetletnici Turističnega društva Naklo so sodelovali Otroški in Učiteljski zbor Osnovne šole Naklo, MePZ Dobrava, otroški ansambel Navihančki iz Podbrezij, učenki Teja Golob in Zoja Črnilec s skečem o etnološki preteklosti kraja in učenci Osnovne šole Naklo s plesno točko. V dvorani Gasilskega doma je bila v času praznovanja od 14. do 16. novembra razstava likovnikov in razstava fotografij o razvoju društva. Turistična zveza Slovenije je Turističnemu društvu Naklo ob 40-letnici delovanja podelila pisno priznanje s srebrnim znakom, trem zaslužnim članom pa priznanja. Več turističnim delavcem je priznanje podelilo Turistično društvo Naklo.
Praznovanje petdesetletnice Turističnega društva Naklo načrtujemo novembra 2013. 8. novembra bo avtor Damijan Janežič predstavil knjigo Zlati jubilej Turističnega društva Naklo s podnaslovom Tujski promet in turizem ter z njima povezani dogodki v občini Naklo, 16. novembra bomo pripravili prireditev Zlati jubilej Turističnega društva Naklo in podelili lastnikom najbolj urejenih in s cvetjem odetih hiš priznanja, 29. novembra bo mag. Drago Papler predstavil filme in zgodovinska dejstva o prireditvah in jubilejih društva.
Prvo oktobrsko soboto, 5. oktobra 2013 bo Turistično društvo Naklo v Domu Janeza Filipiča in v Hotelu Marinšek pripravilo srečanje gorenjskih turističnih delavcev. Turistična zveza Slovenije bo Turističnemu društvu Naklo ob petdesetletnici delovanja podelila pisno priznanje z zlatim znakom.

TD-Naklo-skozi-cas 4
Gostje, člani gorenjskih turističnih društev, na 43. srečanju gorenjskih turističnih delavcev v Naklem. V prvi vrsti z leve: Mara in Simon Črnilec, četrti Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem, Albin Golba, podžupan Občine Naklo, sedmi Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije, Janez Fajfar, župan Občine Bled, Andrej Babič, starosta Gorenjskega turizma, za njim Ivan Štular in Branko Grims. Fotografiral Damijan Janežič, 5. oktobra 2013.

Člani upravnega odbora so se redno udeleževali srečanj gorenjskih turističnih delavcev. A v Naklem, domnevno srečanja do letos (2013), ko smo ga pripravili ob zlatem jubileju Turističnega društva Naklo, še niso organizirali. V drugi polovici devetdesetih let so se člani upravnega odbora udeleževali srečanj turističnih društev nekdanje kranjske občine.
Da pa člani niso bili le zakopani v delo, so vsakih nekaj let pripravili izlet (npr. v Nemčijo, v Brno na Češkoslovaško, na Dolenjsko, v Posočje …).
Turistično društvo danes (2013) dela s skromno zasedbo petih članov upravnega odbora. Skozi leto   pripravijo dve večji prireditvi; pustno maškarado in Najlepše doma, to je kulturno-zabavna prireditev, kjer se predstavijo nakljanski glasbeni talenti, lastniki najlepše urejenih hiš in vrtov s cvetjem pa za trud pri urejanju okolice dobijo priznanja. V zimskem času pripravijo več potopisnih, etnoloških in zgodovinskih predavanj. V prihodnosti si za člane društva in občane želijo pripraviti vsaj enkrat letno turistični izlet v izbrani kraj v Sloveniji ali zamejstvu in v društvo pritegniti več mladih, ki bodo nadaljevali delo starejših.

* Prispevek Turistično društvo Naklo skozi čas, avtorja Damijana Janežiča,
je bil objavljen v zborniku z naslovom Turizem v Naklem, ki ga je izdalo
Turistično društvo Naklo ob praznovanju petdesetletnice, novembra 2013.