Valentin Zelnik

Val-Zel 1
Valentin Zelnik, 2005, foto Drago Papler

Glasbenik, organist, pevovodja in skladatelj Valentin Zelnik,  po domače Jakčev s Pivke se je rodil 13. februarja 1930. Veselje do glasbe je podedoval po starših. Že kot petletni otrok je poslušal slepega naklanskega organista Blaža Potočnika iz Škofje Loke. Potočnik je v njem odkril posluh in ga začel učiti.
Tinetov oče Anton je bil do druge svetovne vojne župan v Naklem. Zaradi tega je bila v začetku vojne vsa družina izseljena v Srbijo. Tam je Tineta glasbo poučeval profesor Izidor Mirko Koh. Po vojni je glasbeno šolanje nadaljeval pri organistu Francu Plevelu v Šmartnem pri Kranju, kjer je spoznaval bogastvo harmonij. V začetku petdesetih let je študij nadaljeval na srednji glasbeni šoli v Ljubljani, kjer ga je poučeval profesor Stanko Premrl, obenem se je glasbeno izpopolnjeval še pri profesorju Francu Kimovcu.
Leta 1947 je postal organist v župnijski cerkvi sv. Petra v Naklem in pevovodja domačega cerkvenega mešanega pevskega zbora. Leta 1954 je začel komponirati (skladati) sakralno glasbo in pisati priredbe za zbore. Njegova najbolj znana pesem je Od kod si potnik ti doma. Pisal je zakramentalne in bogoslužne pesmi, mašne speve, psalme, Marijine pesmi, pesmi cerkvenega leta in nagrobnice. Napisal je šest slovenskih maš. Prek 70 kompozicij, ki jih je napisal za cerkveno uporabo izvajajo številni pevski zbori v Sloveniji, zamejstvu in po svetu.
Leta 1964 je bil med ustanovnimi člani Vokalnega kvinteta Gorenjci. Pel je drugi bas in oblikoval glasbeno podobo kvinteta, kot umetniški vodja. S skupino se je v začetku šestdesetih let pridružil Triu Mihe Dovžana in nastal je Ansambel Mihe Dovžana z Gorenjci iz Naklega.
Leta 1985 je njegov glas za vedno utihnil. Zaradi bolezni grla je ostal brez glasilk. Toda še naprej je ostal umetniški in duhovni vodja kvinteta. Dejal je: »Fantje, srce še bije, delajmo naprej, jaz vas bom učil, vi boste pa peli!«
Za kvintet in za Ansambel Mihe Dovžana z Gorenjci iz Naklega je napisal številne priredbe štiriglasnega petja ljudskih in narodnozabavnih melodij.
Njegovo ustvarjalno pot je 13. avgusta 2005 pretrgala smrt. Še tri dni prej je vadil na harmoniju pesem Peter Skala, ki bi jo igral dan po smrti, skupaj z  Deškim zborom Glinka iz St. Petersburga v Rusiji v Naklanski cerkvi.