Vasi pod zvonom svetega Petra

Naklo se nahaja sredi Gorenjske, v bližini Kranja, nedaleč od Julijskih in Kamniško-savinskih Alp, v nekdanji strugi reke Save. Danes je v Naklem prometno vozlišče. Vas se prvič omenja  leta 1241, župnija pa v 12. stoletju. Slednja povezuje vasi Naklo, Malo Naklo, Polico, Okroglo, Žeje in Strahinj. V njih živi 3000 ljudi.
Večina vasi je nastalo v nekdanji strugi reke Save, Cegelnica in Polica na robu zakrasele, s pretežno borovim gozdom poraščene terase Udin Boršt, Okroglo pa v južnem delu, s prav tako pretežno borovim gozdom poraščene, zakrasele terase Dobrava.
Najvišja točka vasi pod zvonom sv. Petra je 448 metrov nad morjem in se nahaja na terasi Dobrava. Torej hribov in gora v Naklem in okolici ni. Prevladuje celinsko podnebje z vplivom alpskega, kar se kaže v toplih poletjih in ne prehladnih zimah.
Naklo postaja zaradi povezovanja z bližnjim mestom Kranj del širšega mestnega območja.  Vedno bolj izgublja značaj kmetijske vasi, saj je povečini že urbanizirano. V jugozahodnem delu vasi so pozidani skladiščni prostori podjetij Merkur (1983) in Mercator (1975). Od leta 1995 je ponovno občinsko središče, ki povezuje krajevna središča Naklo, Duplje in Podbrezje.
1. oktobra 1983 je bil v vaseh Naklo in Pivka uveden ulični sistem z dvajsetimi ulicami. Vas Pivka je, kot samostojno naselje prenehala obstajati.  

Vas-pod-zvon-sve-pet 1
Nakljo s Štuclja
Vas-pod-zvon-sve-pet 2
Okroglo
Vas-pod-zvon-sve-pet 3
Strahinj