Vožnja s konjsko vprego

Konjeniško društvo Naklo so leta 1999 ustanovili ljubitelji konj. Ima okrog petdeset članov iz občin Naklo, Kranj in Tržič. Skupaj imajo okrog sto konj. Društvo je registrirano pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot ohranjevalec kulturne dediščine. Nekateri člani se ukvarjajo s prevozom ljudi. Na voljo imajo kočijo, zapravljivček in lojtrnik. Poleg tega se ukvarjajo z ohranjanjem in ponovnim izdelovanjem različnih vrst voz, prikazujejo nekdanja težka dela ob žetvi, mlatenju, mašinanju, …  na etnološki prireditvi Žetev. Na god sv. Štefana, 26. decembra se zberejo k blagoslovu konj, pred župnijsko cerkvijo sv. Petra v Naklem. Udeležujejo se različnih prireditev (furmanskega praznika v Postojni in drugih, kamor jih vabijo organitzatorji).

Voz-s-kon-vpr 1
Janez Črnilec,2011 foto Damijan Janežič
Voz-s-kon-vpr 2
Anton Pavlin, 2011, foto Miha Škrjanc
Voz-s-kon-vpr 3
Boris Škrjanc, 2011, foto Miha Škrjanc

Janez Črnilec, tel: 041 882 134, kočija, zapravljivček, lojtrnik    

Anton Pavlin, tel: 04 257 72 00, 040-260-088, kočija, lojtrnik    

Boris Škrjanc, tel: 041 698 150, kočija, zapravljivček, koleselj