Vprežni trosilec umetnega gnojila znamke Fordsson

Izdelan je bil leta 1903 v Kanadi. V Slovenijo je prišel z ameriško vojno pomočjo (UNRA) leta 1946. Dodeljen je bil Kmetijski zadrugi Naklo. Uporabljala ga je na zadružnih posestvih do leta 1970. Nato je bil na dražbi prodan kmetu Stanetu Poklukarju, po domače Robovcu iz Naklega. Leta 1990 ga je od njega odkupil Janez Črnilec, po domače Primožovc in ga restavriral. Ob 110-letnici Kmetijske zadruge Naklo, leta 2013, so ga postavili pred upravno stavbo zadruge na Cesti na Okroglo.