Zaletevova domačija

Zaletevova domačija v Malem Naklem je bila v drugi polovici 19. stoletja tudi opekarna. Stoji v Zaletevovem voglu ob avtocesti. Sestavljajo jo nadstropna hiša s svinjskim hlevom in shrambo za orodje, gospodarsko poslopje s hlevom, drvarnica in hišica za shrambo pepela.
Nadstropna kamnita hiša je bila zgrajena leta 1743, kar potrjuje letnica na lesenem stropu v hiši. Ob prenovah hiše leta 1895 sta bila vzidana štirioglata portala vrat iz sivega kamna na dvorišče (z vzorcem) in na vrt, leta 1914 pa nova okna z zidanimi okviri. Okna v pritličju imajo kovane mreže s kroparskim vzorcem. Hiša ima manjšo obokano klet, po večini lesene in ometane strope, v hiši (dnevni sobi) lesenega in v kuhinji obokanega.
Gospodarsko poslopje (obokan hlev, shrambo za steljo in skedenj) iz opeke je dala leta 1885 pozidati Helena Voglar. V nadstropju je shramba za spravilo krme, ima zidane zračnike z vzorcem. Na dvorišču raste prek sto let star kostanj.