Zbornik Turizem v Naklem

Petek, 8. novembra 2013, bo ostal v zgodovini Turističnega društva Naklo zapisan, kot pomemben dan, saj je izšel zbornik z naslovom Turizem v Naklem in podnaslovom Tujski promet in turizem ter z njima povezani dogodki in ljudje v občini Naklo.

Zbornik Turizem v Naklem
Potem, ko so dopoldne opravili še zadnje delo pri izdelavi zbornika v tiskarni je naklada okrog tretje ure popoldne prispela v Naklo.

Zbornik ima osem poglavij: Turistično društvo Naklo skozi čas, Kronika Turističnega društva Naklo, 1963–2013, Sekcija zgodovinarjev ljubiteljev, Spomini turističnih delavcev, Turizem je njihov kruh in življenje, Nakljancem je življenje narekovala cesarska ali velika cesta, Tudi pomembne osebnosti in vojske so potovale skozi Naklo in Turizem je spodbudil razvoj Nakla in spremenil zavest ljudi.

V pogovoru na predstavitvi knjige: (z leve) mag. Drago Papler, Damijan Janežič, povezovalec Jože Mohorič in Mara Črnilec (prva z desne).

Avtorja besedil sta Damijan Janežič in mag. Drago Papler. Pri delu sta se obrnila na občane, ki so s spomini pripomogli h kakovostnejši in pestrejši vsebini. Posebej je potrebno omeniti Petra Komovca iz Kranja, Janeza Markiča iz Turistične ulice v Naklem, Maro Črnilec z Glavne ceste v Naklem, Pavla Kozjeka, po domače Poštarja iz Srednje vasi v Podbrezjah, Milana in Dragico Jenko, po domače Babčova iz Žej in Alojza Paulina iz Ročevnice pri Tržiču, rojenega na Franckóvi domačiji in gostilni v Srednji vasi v Podbrezjah. Pri odkrivanju arhiva sta pomagala Franc Jelovčan in Rado Vodenik.

Zbornik obsega 216 strani, 180 dokumentarnih fotografij, 56 dokumentov in 22 prispevkov iz časopisja. Uredniško delo je opravil Damijan Janežič, jezikovni pregled Jožica Koder s Slapa pri Tržiču, oblikovala ga je Nataša Artiček – BlurDesign iz Radovljice, izdalo in založilo ga je Turistično društvo Naklo, tiskala pa Tiskarna knjigoveznica Radovljica.

Obiskovalci predstavitve zbornika.

8. novembra ob 18. uri je v Gostilnici Kresnik v Naklem potekala predstavitev zbornika. V pogovoru z Jožetom Mohoričem so avtorja in nekdanja predsednica Mara Črnilec predstavili nekaj ključnih mejnikov in anekdot iz polstoletne zgodovine društva. V kulturnem programu sta nastopili učenki 5. razreda Osnovne šole Naklo Sofija Kokalj in Eva Lunar na flavti. Zaigrali sta skladbi Dedkova ura in Jazz za žabe. Predstavitve se je udeležilo 50 Naklancev in gostov.

Eva Lunar

Sofija Kokalj

Prvi odzivi na zbornik Turizem v Naklem so zelo pozitivni. Večina članov društva soglaša z ugotovitvijo, da je z izdajo zbornika opravljeno pomembno delo, ki bo zanamcem pričalo o našem času in razvoju društva.   

Dan pred predstavitvijo zbornika, 7. novembra, je novinar Boris Dolničar v prilogi Slovenskih novic Turistična tribuna objavil prispevek V suhi dolini med gozdnatima Udin borštom in Dobravo. V njem so opisani pomembni kulturni in naravni spomeniki v Naklem, razgledna točka Štucelj in Muzej mlinskih kamnov na Polici.

FlipBox Title