Župnijska cerkev sv. Petra v Naklem

Cerkev sv. Petra v Naklem je ena najkakovostnejših baročnih cerkva na Gorenjskem.  Predstavlja skrajno stopnjo baročne razgibanosti. Zgrajena je bila leta 1755, posvečena pa leta 1761. Načrt zanjo je izdelal arhitekt Matija Perski. Opremljena je s petimi oltarji, posvečenimi sv. Petru, Srcu Jezusovemu, sv. Jožefu, sv. Antonu Padovanskemu in Materi Božji – Mariji Kraljici. Zadnji štirje so delo Valentina Vrbnika iz Kranja in so zelo kakovostni.

Urnik svetih maš se nahaja tukaj

Oltar Marije Kraljice

Žup-cer-v-nak 3
Oltar sv. Antona Padovanskega

Žup-cer-v-nak 4
Oltar sv. Jožefa

Veliki oltar je posvečen sv. Petru in je delo Janeza Vurnika st. iz Radovljice. V njem je občasno slika Predaja ključev sv. Petru, ki jo je naslikal znani slovenski slikar Leopold Layer iz Kranja.

Predaja ključev, foto Valentin Benedik

Na antependiju (pod oltarjem) je nameščen relief Zadnje večerje, ki ga je iz istrskega marmorja izklesal kipar Franc Ksaver Zajec.

Žup-cer-v-nak 6
Zadnja večerja

Od leta 2000 ima cerkev nove koncertne orgle. Na občasnih koncertih, ki jih pripravlja župnija gostujejo priznani vrhunski organisti. Cerkvena oprema je bila med leti 2000 in 2004 temeljito prenovljena.