IZLET V ŽELEZNIKE

Ob koncu zimskega dela predavanj v Turističnem društvu Naklo pripravimo
domoznanski izlet. Letos smo se, 4. marca, odpravili v Železnike. V
Turistično informativnem centru smo najeli lokalno turistično vodnico, ki
nam je predstavila muzej in središče Železnikov.

Muzej Železniki domuje v dvonadstropni fužinarski hiši. Domačini ji rečejo
tudi Plavčeva hiša, po priimku zadnjega lastnika. V največji meri predstavlja
fužinarstvo in železarstvo, nato pa še nekaj drugih manjših, a nič manj
zanimivih obrti (med njimi kopanje in izdelovanje škrilastih ploščic za
pokrivanje streh).

V turistično informativnem centru je poleg turističnih prospektov in
informacij mogoče dobiti zbornik Železne niti, ki izhaja enkrat letno. V njem
avtorji pišejo o preteklosti vasi in mesta v občini Železniki. Obenem
kronološko obdelujejo sedanjost.

Na trgu pred muzejem na mestu nekdanjih rak stojijo panoji z opisom
železarske tradicije. Na drugem koncu trga je še ohranjen eden od dveh
plavžev. Vodnica je povedala, da je železarska obrt zamrla v začetku 20.
stoletja. Po drugi svetovni vojni so v Železnikih začela nastajati podjetja.
Eno prvih je bilo kovinska zadruga Niko.
V drugem delu nam je vodnica predstavila posamezne fužinarske hiše.
Staro fužinarsko jedro ima status kulturnega spomenika. Omenila je nekaj
zaslužnih Železnikarjev. Med njimi Franceta Koblarja, literarnega
zgodovinarja, kritika in akademika, Filipa in Aleša Gartnerja, smučarskih
trenerjev.

Ob koncu nam je prestavila še obe železnikarski cerkvi; pokopališko cerkev
sv. Frančiška Ksaverija, ki ima enega od križevih potov v vdolbinah fasade

in župnijsko cerkev sv. Antona Puščavnika. Slednjo smo si tudi ogledali.
Stara je okoli 150 let in lepo prenovljena.
Seveda ob koncu, preden smo se odpravili proti domu ni manjkal pogovor
ob kavi ali čaju v eni tipičnih Železnikarskih gostiln.